ORDIN nr. 4.441 din 21 august 2018privind metodologia de calcul și efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018
  În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare,
  în baza prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 1 și 2 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului și al dispozițiilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Prezentul ordin stabilește procedura de calcul și efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unități/instituții, devenite executorii până la 31 decembrie 2017 sau după data de 1 ianuarie 2018. (2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești prevăzute la alin. (1) se va realiza eșalonat, conform prevederilor legale în vigoare, în baza hotărârilor judecătorești comunicate unităților/instituțiilor de învățământ.(3) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.


  Articolul 2
  (1) Pentru hotărârile judecătorești având drept obiect acordarea de daune-interese moratorii se calculează dobânda legală așa cum este specificată în hotărârea judecătorească. (2) Ratele dobânzii legale remuneratorii și, după caz, penalizatoare pentru perioada 2008-iunie 2018 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Pentru calcul se aplică procentele prevăzute în coloana 4 pentru dobânda legală remuneratorie, respectiv coloana 5 pentru dobânda legală penalizatoare din anexă, după caz, conform hotărârilor judecătorești.(3) Dobânda legală remuneratorie diminuată cu 20% sau, după caz, dobânda legală penalizatoare diminuată cu 20% se aplică la valoarea sumelor nete cuvenite, calculate potrivit titlului executoriu, respectiv valoarea debitului principal.(4) Dobânda legală se calculează de la data stabilită prin hotărârea judecătorească.(5) Formula de calcul al sumelor datorate pentru dobânda legală este:
  în care:
  CD = cuantum dobândă legală remuneratorie/penalizatoare, după caz;
  SD = suma datorată (valoarea netă a sumei cuvenite);
  P = procentul de dobândă aplicabil perioadei de calcul, care reprezintă dobânda legală remuneratorie minus 20% (coloana 4) sau, după caz, dobânda legală penalizatoare diminuată cu 20% (coloana 5), conform hotărârii judecătorești, aplicat la suma datorată;
  Na = numărul de zile calendaristice ale anului calendaristic;
  Nz = numărul de zile până la schimbarea procentului dobânzii de referință;
  i = perioada pentru care se calculează dobânda legală remuneratorie.

  Procentele de dobândă legală remuneratorie sau, după caz, penalizatoare prevăzute în coloana 4, respectiv coloana 5 din anexă se aplică pentru fiecare perioadă, proporțional cu numărul de zile, raportat la numărul de zile dintr-un an calendaristic.


  Articolul 3

  Pentru sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.


  Articolul 4
  (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 se efectuează de unitatea/instituția la care a fost angajat salariatul în perioada pentru care s-au acordat diferențele salariale conform hotărârii judecătorești, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor.(2) Ordonatorii de credite efectuează calculul dobânzilor legale potrivit prevederilor prezentului ordin, pentru sumele totale datorate, indiferent de plățile efectuate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Sumele plătite se scad din sumele totale datorate, calculate potrivit prevederilor prezentului ordin, iar eșalonarea se aplică la suma rămasă de plătit, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se plătesc în conturile menționate de beneficiari.


  Articolul 5
  (1) Ordonatorii de credite răspund de corectitudinea privind calculul dobânzilor legale și au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Potrivit clasificației economice a cheltuielilor bugetare dobânzile legale se vor încadra la titlul „Alte cheltuieli“, cod 59, articolul „Despăgubiri civile“, cod 59.17.(3) Pentru sumele cuvenite privind dobânda legală se datorează numai impozitul pe venit, care se reține și se calculează la data efectuării plății și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.


  Articolul 6

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 21 august 2018.
  Nr. 4.441.

  ANEXĂ

  Dobânda legală remuneratorie/penalizatoare pentru perioada 2.01.2008-30.06.2018


  Perioada

  Fracție

  Dobânda de referință BNR

  Dobânda legală remuneratorie (Dobânda de referință BNR diminuată cu 20%)

  Dobânda legală penalizatoare (Dobânda de referință BNR +
  4 puncte procentuale, diminuată cu 20%)

  1

  2

  3

  4

  5

  2.01.2008 – 30.06.2008

  181 zile din 366

  7,50%

  6,00%

  9,20%

  1.07.2008-31.12.2008

  184 zile din 366

  9,75%

  7,80%

  11,00%

  1.01.2009-30.06.2009

  181 zile din 365

  10,25%

  8,20%

  11,40%

  1.07.2009-31.12.2009

  184 zile din 365

  9,50%

  7,60%

  10,80%

  1.01.2010-30.06.2010

  181 zile din 365

  8,00%

  6,40%

  9,60%

  1.07.2010-31.12.2010

  184 zile din 365

  6,25%

  5,00%

  8,20%

  1.01.2011-31.08.2011

  243 zile din 365

  6,25%

  5,00%

  8,20%

  1.09.2011-2.11.2011

  63 zile din 365

  6,25%

  5,00%

  8,20%

  3.11.2011-31.12.2011

  59 zile din 365

  6,00%

  4,80%

  8,00%

  1.01.2012-5.01.2012

  5 zile din 366

  6,00%

  4,80%

  8,00%

  6.01.2012-2.02.2012

  28 zile din 366

  5,75%

  4,60%

  7,80%

  3.02.2012-29.03.2012

  56 zile din 366

  5,50%

  4,40%

  7,60%

  30.03.2012-31.12.2012

  277 zile din 366

  5,25%

  4,20%

  7,40%

  1.01.2013-1.07.2013

  182 zile din 365

  5,25%

  4,20%

  7,40%

  2.07.2013-5.08.2013

  35 zile din 365

  5,00%

  4,00%

  7,20%

  6.08.2013-30.09.2013

  56 zile din 365

  4,50%

  3,60%

  6,80%

  1.10.2013-5.11.2013

  36 zile din 365

  4,25%

  3,40%

  6,60%

  6.11.2013-8.01.2014

  64 zile din 365

  4,00%

  3,20%

  6,40%

  9.01.2014-4.02.2014

  27 zile din 365

  3,75%

  3,00%

  6,20%

  5.02.2014-4.08.2014

  181 zile din 365

  3,50%

  2,80%

  6,00%

  5.08.2014-30.09.2014

  57 zile din 365

  3,25%

  2,60%

  5,80%

  1.10.2014-4.11.2014

  35 zile din 365

  3,00%

  2,40%

  5,60%

  5.11.2014-7.01.2015

  64 zile din 365

  2,75%

  2,20%

  5,40%

  8.01.2015-4.02.2015

  28 zile din 365

  2,50%

  2,00%

  5,20%

  5.02.2015-31.03.2015

  55 zile din 365

  2,25%

  1,80%

  5,00%

  1.04.2015-6.05.2015

  36 zile din 365

  2,00%

  1,60%

  4,80%

  7.05.2015-31.12.2015

  239 zile din 365

  1,75%

  1,40%

  4,60%

  1.01.2016-31.12.2016

  366 zile din 366

  1,75%

  1,40%

  4,60%

  1.01.2017-31.12.2017

  365 zile din 365

  1,75%

  1,40%

  4,60%

  1.01.2018-8.01.2018

  8 zile din 365

  1,75%

  1,40%

  4,60%

  9.01.2018-7.02.2018

  30 zile din 365

  2,00%

  1,60%

  4,80%

  8.02.2018-7.05.2018

  89 zile din 365

  2,25%

  1,80%

  5,00%

  8.05.2018-30.06.2018

  54 zile din 365

  2,50%

  2,00%

  5,20%

  ------