ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 1999
privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 16 februarie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 aprilie 1999, cheltuielile curente şi de capital ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se finanţează integral din venituri extrabugetare.


  Articolul 2

  (1) Veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, care se reţin şi se utilizează în regim extrabugetar, provin din:
  a) o cota de 0,08% din valoarea tranzacţiilor pe piaţa secundară, suportate de către cumpărător;
  b) o cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
  c) o cota de 0,5% din valoarea emisiunilor de valori mobiliare prin oferte publice;
  d) o cota de 1,5% din valoarea emisiunilor distribuite în cadrul plasamentului privat;
  e) o cota de 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare.
  (2) Veniturile prevăzute la alin. (1) se reţin de către Bursa de Valori Bucureşti, RASDAQ, Uniunea Naţionala a Organismelor de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare şi se pun la dispoziţie Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
  (3) Modul de încasare şi de gestionare a veniturilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin regulament al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi se publică în Monitorul Oficial al României.
  (4) Veniturile prevăzute la alin. (1) fac excepţie de la prevederile ultimului alineat al art. 7 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.


  Articolul 3

  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.


  Articolul 4

  Începând cu data de 1 aprilie 1999 prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori îşi încetează aplicabilitatea.


  Articolul 5

  Cu sumele rămase neutilizate până la data de 1 aprilie 1999 din creditele bugetare aprobate pe anul 1999 Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se reintregeste Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului până la data de 30 aprilie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  a Valorilor Mobiliare,
  Ştefan Boboc
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Flavius Baias,
  secretar de stat
  ---------