LEGE Nr. 8 din 25 ianuarie 1991
pentru ratificarea Convenţiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 26 ianuarie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Convenţia asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979.
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 12 decembrie 1990.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 ianuarie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea pentru ratificarea Convenţiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU

  CONVENTIE 13/11/1979