HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 29 septembrie 2005(*actualizată*)
privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române"
(actualizată până la data de 19 februarie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 februarie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 111^2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române",
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică de interes naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 264/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 18 martie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Mara Rîmniceanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 septembrie 2005.
  Nr. 1.176.


  Anexă

  STATUT 29/09/2005