LEGE nr. 470 din 20 septembrie 2001
pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 septembrie 2001



  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ------------ Notă *) A se vedea şi Decretul nr. 442 din 18 iunie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 25 iunie 2001.
  PROTOCOL 06/09/2000