ORDIN nr. 1.697 din 17 decembrie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 20 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 8 februarie 2019
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 20 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj, după cum urmează:
  a) unitatea administrativ-teritorială Bistreț - sectoarele cadastrale nr. 11, 13, 15, 32, 34;
  b) unitatea administrativ-teritorială Castranova - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31, 57;
  c) unitatea administrativ-teritorială Cârcea - sectoarele cadastrale nr. 16, 17, 20;
  d) unitatea administrativ-teritorială Cioroiași - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 11, 18, 19;
  e) unitatea administrativ-teritorială Gângiova - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 17;
  f) unitatea administrativ-teritorială Ghindeni - sectoarele cadastrale nr. 8, 15, 16, 17, 18, 19;
  g) unitatea administrativ-teritorială Gogoșu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13;
  h) unitatea administrativ-teritorială Goiești - sectoarele cadastrale nr. 1, 9, 17, 29, 36, 46, 47, 72, 77;
  i) unitatea administrativ-teritorială Grecești - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 40, 49;
  j) unitatea administrativ-teritorială Izvoare - sectoarele cadastrale nr. 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52;
  k) unitatea administrativ-teritorială Murgași - sectoarele cadastrale nr. 1, 29, 38, 54, 58;
  l) unitatea administrativ-teritorială Negoi - sectoarele cadastrale nr. 8, 15, 17, 19, 21, 24;
  m) unitatea administrativ-teritorială Ostroveni - sectoarele cadastrale nr. 14, 16, 17;
  n) unitatea administrativ-teritorială Pleșoi - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 20, 27, 31;
  o) unitatea administrativ-teritorială Radovan - sectoarele cadastrale nr. 2, 10, 11, 13;
  p) unitatea administrativ-teritorială Rast - sectoarele cadastrale nr. 8, 15, 21;
  q) unitatea administrativ-teritorială Sadova - sectoarele cadastrale nr. 13, 27, 35, 36, 41, 45, 46, 47, 56;
  r) unitatea administrativ-teritorială Seaca de Câmp - sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 10, 36, 37, 38, 41;
  s) unitatea administrativ-teritorială Seaca de Pădure - sectorul cadastral nr. 3;
  t) unitatea administrativ-teritorială Valea Stanciului - sectorul cadastral nr. 42.


  Articolul 2

  Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-20 la prezentul ordin.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-20 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu

  București, 17 decembrie 2018.
  Nr. 1.697.

  Anexa nr. 1


  Anexa nr. 2


  Anexa nr. 3


  Anexa nr. 4


  Anexa nr. 5


  Anexa nr. 6


  Anexa nr. 7


  Anexa nr. 8


  Anexa nr. 9


  Anexa nr. 10


  Anexa nr. 11


  Anexa nr. 12


  Anexa nr. 13


  Anexa nr. 14


  Anexa nr. 15


  Anexa nr. 16


  Anexa nr. 17


  Anexa nr. 18


  Anexa nr. 19


  Anexa nr. 20

  -----