ORDIN nr. 96 din 4 ianuarie 2021pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 8 ianuarie 2021
  În temeiul prevederilor art. 2^1 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 28 alin. (1) lit. i) și alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Procedura se aplică categoriilor de persoane care au obligația declarării averii și a intereselor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanelor responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.


  Articolul 3

  Compartimentele de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Integritate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate,
  Florin-Ionel Moise

  București, 4 ianuarie 2021.
  Nr. 96.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese,
  precum și condițiile în care aceasta se realizează