HOTĂRÂRE nr. 425 din 16 aprilie 2008privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 25 aprilie 2008
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 7.145 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate pentru anul 2008 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu destinația cheltuieli aferente obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul de stat, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziția "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", pentru obiectivul de investiții în continuare "Autostrada București-Brașov, km 0+000-173+300". Notă
  Art. III din HOTĂRÂREA nr. 181 din 25 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 142 din 9 martie 2009, prevede:
  ”(1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov", cu suma globală estimată de 17.272,31 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
  (3) Suma prevăzută la alin. (2) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.”


  Articolul 4

  Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 5
  (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire.(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat și într-un ziar local, potrivit legii.


  Articolul 6

  Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 16 aprilie 2008.
  Nr. 425.

  Anexa nr. 2

  TABEL
  cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
  "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localității Dascălu,
  Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov"

  Nr.
  crt.

  Județul

  Unitatea
  administrativ-teritorială

  Nr. cadastral

  Suprafața terenului (mp)

  Suprafața
  construcțiilor

  Numele proprietarului
  conform documentațiilor
  tehnico-cadastrale

  Suprafața
  rezultată din
  acte

  Suprafața
  rezultată din
  măsurători
  necesară de
  expropriat

  1

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  473/2

  12500

  1.408,00

  0

  Kozma Peti Florentina,
  Kozma Peti Bogdan

  2

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1640/2/1

  9999,3

  1.130,00

  0

  Terteci Mihai Dumitru,
  Terteci Maria Raluca

  3

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  475/1

  24600

  409,00

  0

  S.C. Dascălu Development S.R.L.

  4

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  653/2

  11902

  1.034,00

  0

  Roșu Maria

  5

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1657/2

  20000

  13.407,00

  0

  Simion Dumitra, Simion Ion,
  Marinescu Elisabeta, Șerban Elena,
  Costache Maria

  6

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  463/2

  25135

  1.198,00

  0

  S.C. MAR-IO PRODUCT S.R.L.

  7

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  723/1

  29500

  86,00

  0

  Prelea Richard, Prelea Paulette,
  Prelea George, Prelea April Marie

  8

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  729/1

  41400

  1.519,00

  0

  Prelea Richard, Prelea Paulette,
  Prelea George, Prelea April Marie

  9

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1052/1

  8400

  22,21

  0

  Pavel Gh. Dumitru

  10

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1049/1

  5000

  4,26

  0

  Ștefan N. Cristea

  11

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1051/1

  3300

  6,13

  0

  Costache Iova

  12

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1053/1

  6300

  16,16

  0

  Costache A. Stanca

  13

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1054/1

  10600

  7,03

  0

  Zorca C. Gheorghe

  14

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1050/1

  4000

  1,68

  0

  Daniil Constantin, Olteanu Elena,
  Gheorghe Victor, Olteanu Maria,
  Gheorghe Ion Donel

  15

  Ilfov

  Comuna Nuci

  775/1

  6400

  8,94

  0

  Ioniță Viorica, Dumitru Stelian,
  Dumitru Tudor

  16

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1160/1

  11700

  40,00

  0

  Daniil Constantin, Duță Tudora

  17

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1053/2/1

  6300

  22,00

  0

  Costache A. Stanca

  18

  Ilfov

  Comuna Nuci

  617/1

  24912

  33,00

  0

  Ionescu Benedict, Ionescu Aurelian,
  Ionescu Laurenția, Lechinteanu Viorica

  19

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1231/1

  10048

  8,00

  0

  Șerban N. Petra

  20

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1182/1

  9800

  4,00

  0

  Lică Georgeta

  21

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1228/1

  7500

  3,00

  0

  Vintilă D. Ioana, Pavel D. Ion

  22

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1116/1

  5000

  15,00

  0

  Iovu Ghe. Ana, Iovu Ghe. Nicolae,
  Iovu Ghe. Silvestru,
  Iovu Ghe. Dumitru,
  Iovu Ghe. Alexandru

  23

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1116/2/1

  5000

  18,00

  0

  Iovu Ghe. Ana, Iovu Ghe. Nicolae,
  Iovu Ghe. Silvestru,
  Iovu Ghe. Dumitru,
  Iovu Ghe. Alexandru

  24

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1195/1

  2645

  7,00

  0

  Luca Filofteia

  25

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1050/2/1

  4000

  16,00

  0

  Daniil Constantin,
  Olteanu Elena,
  Gheorghe Victor,
  Olteanu Maria,
  Gheorghe Ion Donel

  26

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1227/1

  10773

  4,00

  0

  Oprea B. Stana,
  Oprea B. Constantin,
  Zanfir B. Constanța,
  Oprea B. Ion, Dinu B. Maria

  27

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1049/2/1

  5000

  19,00

  0

  Moșt. Ștefan N. Cristea

  28

  Ilfov

  Comuna Nuci

  775/2/1

  6400

  25,00

  0

  Ioniță Viorica, Dumitru Stelian,
  Dumitru Tudor

  29

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1051/2/1

  3300

  13,00

  0

  Costache Iova

  30

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1052/2/1

  8400

  32,00

  0

  Pavel Gh. Dumitru

  31

  Ilfov

  Comuna Nuci

  1054/2/1

  10600

  34,00

  0

  Zorca C. Gheorghe

  32

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  464/1

  15200

  8.257,00

  0

  Androne Constantin Valentin,
  Androne Daniela Iuliana

  33

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  480/1

  36000

  3.756,00

  0

  Androne Constantin Valentin,
  Androne Daniela Iuliana

  34

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  483/1

  7700

  1.071,00

  0

  Frangulea Gheorghe

  35

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  476/2

  19500

  1.296,00

  0

  Frangulea Gheorghe

  36

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2256/1

  7300

  3.689,00

  0

  Grigore N. Maria

  37

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  465/1

  51788

  664,00

  0

  S.C. MAR-IO PRODUCT S.R.L.

  38

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  482/2

  8000

  5.480,00

  0

  S.C. MAR-IO PRODUCT S.R.L.

  39

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2295/2

  7500

  848,00

  0

  Mihai Gh. Anton

  40

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2294/2

  12300

  651,00

  0

  Maria Gh. Constantina

  41

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  638/2

  8800

  397,00

  0

  Bucsaru Magdalena-Ramona

  42

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  650/2

  12956

  1.010,00

  0

  Roșu Maria

  43

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  649/2

  10000

  948,00

  0

  Roșu Maria

  44

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  652/2

  13500

  1.421,00

  0

  Roșu Maria

  45

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  654/2

  7300

  286,00

  0

  Roșu Maria

  46

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1336/1/2

  6650

  850,00

  0

  Bucur Profira

  47

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  721/1

  21700

  103,00

  0

  Androne Constantin Valentin

  48

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1953/1

  4995

  444,00

  0

  Micu Gheorghe

  49

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2353/2

  10000

  1.328,00

  0

  Costache Gh. Evanghelița

  50

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  805/2

  18000

  544,00

  0

  Lungu Cristian

  51

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2352/2

  11000

  171,00

  0

  Gheorghe C. Tasica

  52

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2357/1

  33400

  2.465,00

  0

  Sandu I. Anica

  53

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2358/2

  5000

  111,00

  0

  Năstase M. Șerban

  54

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2391/2

  5000

  598,00

  0

  Radu Niculae

  55

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1919/1

  5000

  437,00

  0

  Mitroi Ion

  56

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2392/2

  5000

  584,00

  0

  Costache Constantin

  57

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2390/2

  18700

  18,00

  0

  Șerban Gr. Elena

  58

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1640/2/2

  9999

  1.127,00

  0

  Niculae Alexandrina

  59

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  594/2

  10000

  955,00

  0

  Moldovan Dinu-Viorel

  60

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1117/2

  19100

  1.815,00

  0

  Vâlsan Dumitra, Mihai Iordan

  61

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1156/2

  22100

  2.089,00

  0

  Nae Dumitru, Nae Aurelia

  62

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  959/2

  58100

  5.407,00

  0

  Pascu Mihail-Claudiu,
  Pascu Miruna

  63

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  958/2

  37100

  3.408,00

  0

  Pascu Mihail-Claudiu,
  Pascu Miruna

  64

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  960/2

  29000

  2.740,00

  0

  Pascu Mihail-Claudiu,
  Pascu Miruna

  65

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1403/2

  14800

  1.370,00

  0

  Anghel Elena, Lungu Alexandrina,
  Miliță Ana, Vasile Maria

  66

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1405/2

  25200

  3.017,00

  0

  Anghel Elena, Lungu Alexandrina,
  Miliță Ana, Vasile Maria

  67

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  820/2

  16600

  1.856,00

  0

  Ellahi Nader, Ellahi Mariana

  68

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1389/2

  13900

  1.809,00

  0

  Costache Gheorghe

  69

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  252/2

  26400

  3.804,00

  0

  Lungu Vasile, Lungu Maria

  70

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  929/2

  10120

  573,00

  0

  Itzikovici Tzvi-Ronen

  71

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  687/2/2

  6300

  1.564,00

  0

  Pavel I. Constantin

  72

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  618/2/2

  15000

  779,00

  0

  Anghel Ana-Maria

  73

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  654/2

  12751

  584,00

  0

  Anghel Ana-Maria

  74

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1507/2

  31831

  2.187,00

  0

  Ilie Elena

  75

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  772/2

  31831

  2.181,00

  0

  Badea Cristian,
  Enache Octavian Cătălin,
  Dincă Daniel, Niță Mario Dan,
  Achimescu Luminița Angela,
  Leon Marian,
  Curicuță V. Alexandrina

  76

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  596/2

  10000

  1.709,00

  0

  Stern Anca Loredana Aurelia,
  Stern Paul Benjamin

  77

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1096/2

  10000

  1.598,00

  0

  Gheorghe Aurel

  78

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1442/2

  3100

  555,00

  0

  Someșan Aurelia

  79

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1506/2

  7200

  1.340,00

  0

  Someșan Aurelia

  80

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  800/2

  10000

  2.156,00

  0

  Grigore M. Tinca

  81

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1132/2

  3000

  795,00

  0

  S.C. MED - CAN S.R.L.

  82

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  816/2

  10200

  1323,000

  0

  S.C. MID Art Expert S.R.L.

  83

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2444/2

  22969

  2618,000

  0

  Cristian Gh. Maria, Năstase Gh.
  Ștefan, Năstase Gh. Ion

  84

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1911/1

  2500

  252,000

  0

  Micu Ioana, Micu Nicolae,
  Micu Ion

  85

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2446/2

  10000

  1146,000

  0

  Bucur Ghe. Gheorghe

  86

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  720/2

  5000

  612,000

  0

  Androne Constantin Valentin

  87

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  725/2

  7500

  929,000

  0

  Androne Constantin Valentin

  88

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1739/2

  5000

  1232,000

  0

  Radu Ion

  89

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2445/2

  14500

  1767,000

  0

  Ioniță G. Anica

  90

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2416/1

  5000

  486,000

  0

  Manea Elisabeta

  91

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1862/2

  6500

  748,000

  0

  Lungu Dumitru

  92

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2415/2

  8500

  999,000

  0

  Lungu I. Nicolae, Lungu I. Dumitru,
  Lungu I. Vasile, Lungu Alexandru,
  Melincovici I. Jana, Lungu C. Ion,
  Marin C. Maria, Stinca C. Elena,
  Lungu C. Jana

  93

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2414/2

  5000

  573,000

  0

  Tudor M. Elisabeta

  94

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1613/2

  10000

  1154,000

  0

  S.C. "LIPTRA INTERNATIONAL"
  - S.R.L.

  95

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1611/2

  5000

  599,000

  0

  S.C. "LIPTRA INTERNATIONAL"
  - S.R.L.

  96

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  474/2

  48900

  5736,000

  0

  Bican Marin

  97

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  869/2

  5000

  605,000

  0

  Cocioran Silviu Valentin

  98

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  881/2

  3800

  458,000

  0

  Cocioran Silviu Valentin

  99

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  576/2

  5000

  613,000

  0

  Luțescu Vasile

  100

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1336/2/2

  19950

  2522,000

  0

  Luțescu Vasile

  101

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1505/2

  20000

  2515,000

  0

  Lungu Gheorghe

  102

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2413/2

  7500

  936,000

  0

  Preda Niculae

  103

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2412/2

  4900

  631,000

  0

  Șerban N. Șerban,
  Șerban N. Gheorghe,
  Șerban N. Petre

  104

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  1592/2

  5000

  630,000

  0

  Năstase Ion

  105

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  2408/1

  18400

  1015,000

  0

  Sandu Șt. Vasile

  106

  Ilfov

  Comuna Dascălu

  651/2

  2800

  164,000

  0

  Roșu Maria

  107

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1488/2

  13850

  1334,000

  0

  Mihai Maria

  108

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  813/2

  13850

  1330,000

  0

  Șerban Ion, Șerban Adriana

  109

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1487/2

  12900

  1244,0000

  0

  Mihai G. Nicolae

  110

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1485/1

  600

  559,000

  0

  Ștefan Ionel Robert

  111

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  892/1

  2950

  1054,000

  0

  Ștefan Ionel Robert

  112

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  609/2

  3000

  945,000

  0

  Ștefan Ionel Robert

  113

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  610/2

  3000

  649,000

  0

  Ștefan Ionel Robert

  114

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  611/2

  3000

  328,000

  0

  Ștefan Ionel Robert

  115

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1285/2

  3000

  1877,000

  0

  Anghel George

  116

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1284/2

  3000

  1565,000

  0

  Gheorghe Cristian

  117

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1031/2

  3000

  332,000

  0

  Tudor Elena

  118

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1095/2

  14300

  1927,000

  0

  Moldovan Dinu Viorel

  119

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1085/2

  30000

  4124,000

  0

  S.C. "RUBIN IMOB" - S.R.L.

  120

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  618/1/2

  21700

  1186,000

  0

  Pavel Stela

  121

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1291/2

  15000

  484,000

  0

  Paraschiv Eugen,
  Paraschiv Nicoleta Carmen

  122

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1036/2

  2750

  1537,000

  0

  Constantin Constantina,
  Constantin Dumitru

  123

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  999/2

  10000

  2889,000

  0

  Dib Faisal, Moutraji Bassam,
  Moutraji Irinela

  124

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  934/2

  8200

  906,000

  0

  Petrila Gabriela, Petrila George

  125

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1037/2

  18000

  21,000

  0

  Gheoacă Doinița Elena,
  Iordan Veronica,
  Chiriță Elena-Lucia,
  Iordan Romulus-Constantin

  126

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  936/2

  27700

  848,000

  0

  Bucșaru Magdalena Ramona

  127

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1558/2

  47000

  4936,000

  0

  Tudor Tănasa

  128

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1527/2

  9200

  900,000

  0

  Marin Marin

  129

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1151/2

  26300

  3489,000

  0

  Nae Dumitru, Nae Aurelia

  130

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1556/2

  10000

  938,000

  0

  Toma Gh. Constantin

  131

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1555/2

  600

  83,000

  0

  Sultan P. Virginia

  132

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  877/2

  4800

  2840,000

  0

  Ștefan Niculae, Ștefan Anișoara

  133

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1034/2

  2750

  1476,000

  0

  Mediș Alexandrina

  134

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1562/2

  2500

  326,000

  0

  Ghinea Radu

  135

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1033/2

  1750

  872,000

  0

  Sava Vasilica

  136

  Ilfov

  Comuna Ștefăneștii de Jos

  1035/2

  2750

  1420,000

  0

  Constantin Marin

  137

  Ilfov

  Dascălu

  717/2

  30000

  3.420,00

  0

  Androne Constantin
  Valentin

  138

  Ilfov

  Dascălu

  2448/2

  10400

  93,00

  0

  Simion N. Aneta

  139

  Ilfov

  Dascălu

  716/1

  6800

  2.979,00

  0

  S.C. MAR-IO
  PRODUCT S.R.L.

  140

  Ilfov

  Dascălu

  726/2

  10000

  1.505,00

  0

  Rotar Anamaria,
  Vancea Grigore

  141

  Ilfov

  Dascălu

  1981/1

  12700

  1.448,00

  0

  Șerban Șerban,
  suprapunere cu
  Bajenaru Constanta

  142

  Ilfov

  Dascălu

  483/1

  12700

  1.071,00

  0

  Șerban Șerban,
  suprapunere cu
  Frangulea Gheorghe

  143

  Ilfov

  Dascălu

  1948/2

  11200

  1.360,00

  0

  Bogdan N. Ioan

  144

  Ilfov

  Dascălu

  2560/2

  5500

  467,00

  0

  Manea Gh. Ion

  145

  Ilfov

  Dascălu

  2521/2

  2400

  309,00

  0

  Șerban Gheorghe,
  Șerban Ion,
  Șerban Atanase,
  Rusu Floarea,
  Rusu Mihail,
  Prichindel Anișoara,
  Prichindel Nicolae,
  Băjenaru Constanța

  146

  Ilfov

  Nuci

  1668/1

  19095

  995,00

  0

  Iordan V. Dumitru

  147

  Ilfov

  Nuci

  1792/1

  7500

  403,00

  0

  Adam P. Ion

  148

  Ilfov

  Nuci

  1780/1

  14978

  871,00

  0

  Silvestru C. Nicolae

  149

  Ilfov

  Nuci

  1651/1

  32608

  2.082,00

  0

  Andreescu Ana

  150

  Ilfov

  Nuci

  1779/1

  5000

  274,00

  0

  Oprea Ion,
  Tapu Ion,
  Alexa L. Stana,
  Neagu Cornelia

  151

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1609/2

  53000

  5.371,00

  0

  Tudor Tănasa

  152

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1608/2

  10000

  1.107,00

  0

  Radoncea Ion

  153

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1607/2

  10000

  1.640,00

  0

  Matache Dumitru

  154

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  723/2

  16700

  2.173,00

  0

  S.C. METAL HOUSE
  CO S.R.L.,
  Afen Basem,
  Afen Sana

  155

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  470/2

  17700

  2.315,00

  0

  Radu Floarea,
  Radu Constantin

  156

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1536/2/2

  3125

  410,00

  0

  Nedea Ioana

  157

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1536/1/2

  9375

  1.225,00

  0

  Nedea Ioana,
  Radu Dumitru Valentin

  158

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1427/2

  11700

  1.101,00

  0

  Toma Constantin

  159

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1617/2

  1500

  143,00

  0

  Grigore Maria,
  Cristea Dumitra,
  Stoica D. Gheorghe

  160

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1215/2

  3000

  1.254,00

  0

  Pîrvan Florin

  161

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  977/2

  9600

  600,00

  0

  Sorica Vasile,
  Sorica Ecaterina Tinca

  162

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1013/1

  42300

  18,00

  0

  Oprescu Oana Lucia

  163

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  103/1

  12000

  7.747,00

  0

  Radu Traian

  164

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  102/1

  19100

  8.084,00

  0

  Birjaru Iordan

  165

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1603/2

  3500

  1.477,00

  0

  Nica Ion

  166

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1522/1/2

  5000

  651,00

  0

  Arsene Nicolae,
  Arsene Iordan

  167

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1522/2/2

  5400

  703,00

  0

  Arsene Nicolae,
  Arsene Iordan

  168

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1644/1

  1000

  64,00

  0

  Stan Ioan,
  Stan Elena

  169

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1645/1

  1000

  238,00

  0

  Stanciu M. Nicolae

  170

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1643/2

  5638

  626,00

  0

  Nicolae C. Ilie

  171

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1636/2

  16000

  1.529,00

  0

  Mihai Gh. Florea

  172

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1635/2

  18053

  1.724,00

  0

  Grigore D. Maria

  173

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1634/2

  22300

  2.308,00

  0

  Anghel H. Ion

  174

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1224/2

  1000

  359,00

  0

  Dinu T. Chiriachița,
  Curicuță N. Dumitra,
  Tudor Georgeta

  175

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  849/2

  1000

  100,00

  0

  Eftimie Emanuel Adrian

  176

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  758/1

  1000

  21,00

  0

  Ilie Nelu Aurel

  177

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1654/1

  1000

  196,00

  0

  Ștefan Nicolae

  178

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1655/2

  19400

  3.236,00

  0

  Gheorghe M. Constantin

  179

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1501/2

  10000

  1.303,00

  0

  Manea Niculina,
  Tudor Ioana

  180

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  761/2

  13500

  1.496,00

  0

  Marinescu Marius,
  Marinescu Daniela,
  Cercel Marin,
  Cercel Uliana

  181

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  88/1/2

  34302

  11.843,00

  0

  S.C. ATLAS
  CONSTRUCT
  INVEST S.R.L.

  182

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  902/2

  2400

  511,00

  0

  Ilie Ion

  183

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1667/2

  1000

  109,00

  0

  Ionița Gh. Marin

  184

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1540/1

  1000

  305,00

  0

  Anghel Dumitru

  185

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1664/2

  1000

  391,00

  0

  Ioniță Florica

  186

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  715/1/2

  10012

  1.305,00

  0

  Lungu Gh. Nicolae

  187

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  715/2/2

  23194

  3.036,00

  0

  Lungu Gh. Nicolae

  188

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1572/2

  600

  161,00

  0

  Paraschiv Eugen

  189

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1094/2

  1000

  561,00

  0

  Dumitrache D. Marian

  190

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1714/2

  1000

  527,00

  0

  Barbu D. Constantin

  191

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1131/1

  1000

  155,00

  0

  Dinu T. Chiriachița,
  Curicuță N. Dumitra,
  Tudor Georgeta

  192

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  627/2

  25100

  3.289,00

  0

  Piti Constantin,
  Badeca Cristian

  193

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1526/2

  1000

  40,00

  0

  Paraschiv Eugen,
  Paraschiv Nicoleta-
  Carmen

  194

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1090/1/2

  17626

  2.451,00

  0

  Cioroianu Zoe-Natalia,
  Eremia Ruxandra-
  Andreea,
  Eremia Angela-
  Cristina

  195

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1090/2/2

  17628

  4.178,00

  0

  Neacșu Nicolae,
  Neacșu Gheorghiță

  196

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1158/2

  1000

  327,00

  0

  Costache Florin-Ion,
  Costache Valerica,
  Anghel Nicolae-Cătălin

  197

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1643/1/2

  2082

  24,00

  0

  Nicolae C. Ilie

  198

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1643/3/1

  2931

  18,00

  0

  Nicolae C. Ilie

  199

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  865/2/ /2/2

  1377

  1.315,00

  0

  Marinescu Marius

  200

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  865/2/ /3/1

  1539

  19,00

  0

  Marinescu Marius

  201

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1562/1/2

  1699

  182,00

  0

  Ghinea Radu

  202

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1095/3/1

  6362

  48,00

  0

  Moldovan Dinu Viorel

  203

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1095/2/2

  1927

  1.671,00

  0

  Moldovan Dinu Viorel

  204

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1635/3/1

  14357

  112,00

  0

  Grigore D. Maria

  205

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1427/3/1

  7346

  13,00

  0

  Toma Constantin

  206

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  820/2/1

  1856

  1.828,00

  0

  Ellahi Nader,
  Ellahi Mariana

  207

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1442/2/2

  555

  517,00

  0

  Someșan Aurelia

  208

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  800/1/1

  4804

  396,00

  0

  Grigore M. Tinca

  209

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1297/2/2

  2485

  2.424,00

  0

  Vlad Nicu, Vlad
  Cristina, S.C. MED-
  CAN S.R.L.

  210

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1106/2/1 /2

  17849

  385,00

  0

  Tarta Dan

  211

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1106/1/1 /2

  3930

  88,00

  0

  Guinea Ionel, Anghel
  Mariana

  212

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1507/1/2

  29200

  623,00

  0

  Ilie Elena

  213

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  372/2/1 /1

  535

  308,00

  0

  Podaru Florin

  214

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1284/1/2

  1435

  58,00

  0

  Gheorghe Cristian

  215

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1284/2/1

  1565

  1.534,00

  0

  Gheorghe Cristian

  216

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1291/1/2

  14515

  291,00

  0

  Paraschiv Eugen,
  Paraschiv Nicoleta
  Carmen

  217

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  687/2/1 /2

  4736

  449,00

  0

  Pavel I Constantin

  218

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  687/2/2 /2

  1564

  1.276,00

  0

  Pavel I Constantin

  219

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1615/1/2

  18533

  444,00

  0

  Grigore Maria
  Pavel Tudora

  220

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  877/2/2

  2840

  2.754,00

  0

  Stefan C. Niculae,
  Ștefan Anișoara

  221

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  772/1/2

  29220

  695,00

  0

  Badea Cristian
  (căsătorit),
  Enache Octavian
  Cătălin (căsătorit),
  Dinca Daniel,
  Niță Mario-Dan
  (căsătorit),
  Achimescu Luminița
  Angela,
  Leon Marian
  (căsătorit),
  Curicuță V.
  Alexandrina

  222

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  813/1/2

  2265

  50,00

  0

  Șerban Ion,
  Șerban Adriana

  223

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1096/2/2

  1598

  1.506,00

  0

  Gheorghe Aurel
  (căsătorit)

  224

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  813/3/1

  10255

  40,00

  0

  Șerban Ion,
  Șerban Adriana

  225

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1405/2/2

  3017

  2.965,00

  0

  Anghel Elena,
  Lungu Alexandrina,
  Miliță Ana,
  Vasile Maria

  226

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1297/1/1

  4849

  277,00

  0

  Vlad Nicu,
  Vlad Cristina,
  S.C. MED-CAN SRL

  227

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1556/3/1

  6117

  12,00

  0

  Toma Gh. Constantin

  228

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1215/1/2

  1746

  75,00

  0

  Pîrvan Florin

  229

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  892/1/1

  1054

  561,00

  0

  Ștefan Ionel Robert

  230

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1825/2

  14800

  1.524,00

  0

  Ioniță Ion

  231

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  654/1/2

  12217

  246,00

  0

  Anghel Ana Maria

  232

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1285/1/2

  1123

  51,00

  0

  Anghel George

  233

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1285/2/1

  1877

  1.583,00

  0

  Anghel George

  234

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  610/1/2

  2351

  94,00

  0

  Ștefan Ionel Robert

  235

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  611/1/2

  2672

  115,00

  0

  Ștefan Ionel Robert

  236

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  877/1/2

  1960

  416,00

  0

  Ștefan C. Niculae,
  Ștefan Anișoara

  237

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  372/2/2

  5000

  261,00

  0

  Podaru Florin

  238

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1488/3/1

  10807

  50,00

  0

  Mihai Maria

  239

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1488/1/2

  1709

  20,00

  0

  Mihai Maria

  240

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1606/2/1

  1020

  1.009,00

  0

  Marin Florica,
  Stroescu Vasile,
  Stroescu Niculina

  241

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  865/1/2 /2

  648

  568,00

  0

  Stanciu Vasile,
  Stanciu Dumitra

  242

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  865/1/3 /1

  662

  10,00

  0

  Stanciu Vasile,
  Stanciu Dumitra

  243

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  865/2/1 /2

  7684

  14,00

  0

  Stanciu Vasile,
  Stanciu Dumitra

  244

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1522/2/3 /1

  856

  14,00

  0

  Arsene Nicolae,
  Arsene Iordan

  245

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1522/2/1 /2

  3841

  106,00

  0

  Arsene Nicolae,
  Arsene Iordan

  246

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1522/1/1 /2

  3515

  194,00

  0

  Arsene Nicolae,
  Arsene Iordan

  247

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1198/2/2

  647

  559,00

  0

  Bulucianu Dorel,
  Bulucianu Mariana

  248

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1198/3/1

  621

  10,00

  0

  Bulucianu Dorel,
  Bulucianu Mariana

  249

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1389/2/2

  1809

  1.765,00

  0

  Costache Gheorghe

  250

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1615/2/2

  1467

  1.104,00

  0

  Grigore Maria,
  Pavel Tudora

  251

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  594/2/1

  955

  831,00

  0

  Moldovan Dinu-Viorel

  252

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  800/2/2

  2156

  2.042,00

  0

  Grigore M.Tinca

  253

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  252/2/2

  3804

  3.646,00

  0

  Lungu Vasile,
  Lungu Maria

  254

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  618/2/1 /2

  14221

  347,00

  0

  Anghel Ana-Maria

  255

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  618/2/2 /2

  779

  505,00

  0

  Anghel Ana-Maria

  256

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1132/2/2

  795

  778,00

  0

  S.C. MED-CAN SRL

  257

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  594/1/2

  884

  26,00

  0

  Moldovan Dinu-Viorel

  258

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1501/3/1

  1796

  142,00

  0

  Manea Niculina,
  Tudor Ioana

  259

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1487/1/2

  1821

  46,00

  0

  Mihai G. Nicolae

  260

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1487/3/1

  9835

  41,00

  0

  Mihai G. Nicolae

  261

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1403/3/1

  7611

  22,00

  0

  Lungu Alexandrina,
  Miliță Ana,
  Vasile Maria,
  Anghel Elena

  262

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1604/2/2

  6084

  5.686,00

  0

  Mărăcineanu Maria

  263

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1607/3/1

  1407

  49,00

  0

  Matache E. Dumitru

  264

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  308/2/2

  738

  703,00

  0

  Ion Anica

  265

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1602/1/2

  9965

  268,00

  0

  Teianu Grigore

  266

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  723/1/2

  9421

  1.231,00

  0

  S.C. METAL HOUSE
  CO S.R.L.,
  Afen Basem,
  Afen Sana

  267

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  470/1/2

  9408

  791,00

  0

  Radu Floarea,
  Radu Constantin

  268

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  470/3/1

  5980

  1.795,00

  0

  Radu Floarea,
  Radu Constantin

  269

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1085/1/3

  11176

  1.209,00

  0

  S.C. RUBIN IMOB
  S.R.L.

  270

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1085/1/1

  11176

  159,00

  0

  S.C. RUBIN IMOB
  S.R.L.

  271

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1085/3/1

  14700

  100,00

  0

  S.C. RUBIN IMOB
  S.R.L.

  272

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1522/1/3 /1

  835

  30,00

  0

  Arsene Nicolae,
  Arsene Iordan

  273

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  715/1/1 /2

  5889

  772,00

  0

  Lungu Gh. Nicolae

  274

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  715/1/3 /1

  2818

  980,00

  0

  Lungu Gh. Nicolae

  275

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  715/2/3 /1

  5817

  2.098,00

  0

  Lungu Gh. Nicolae

  276

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  715/2/1 /2

  14341

  1.759,00

  0

  Lungu Gh. Nicolae

  277

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1536/2/3 /1

  1184

  307,00

  0

  Nedea Ioana

  278

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1536/2/1 /2

  1531

  12,00

  0

  Nedea Ioana

  279

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1636/3/1

  11450

  42,00

  0

  Mihai Gh. Florea

  280

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  959/3/1

  32676

  110,00

  0

  Pascu Miruna,
  Pascu Mihail-Claudiu

  281

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  958/3/1

  16080

  59,00

  0

  Pascu Miruna,
  Pascu Mihail-Claudiu

  282

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  948/1/2

  4951

  111,00

  0

  Ellahi Nader

  283

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  929/1/2

  9527

  189,00

  0

  Itzikovici Tzvi Ronen

  284

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  936/1/2

  26852

  4.831,00

  0

  S.C. GLORIA
  CONSULTING GRUP
  S.R.L.,
  S.C. WATERLINE
  INVESTMENTS
  S.R.L.

  285

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1610/2/2

  9348

  3.050,00

  0

  Sârbu Ion,
  Dumitrache Georgeta

  286

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1423/2/2

  6870

  2.808,00

  0

  Mergeani Nicolae,
  Mergeani Zoe,
  Prodan Victor Adrian

  287

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1460/2/2

  5780

  1.785,00

  0

  Birjaru Iordan

  288

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1031/3/1

  1572

  10,00

  0

  Moraru Liliana Georgeta

  289

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1562/3/1

  475

  58,00

  0

  Ghinea Radu

  290

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  627/1/2

  16546

  1.860,00

  0

  S.C. INVERTIS S.R.L.

  291

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  627/3/1

  5262

  1.263,00

  0

  S.C. INVERTIS S.R.L.

  292

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1151/3/1

  10693

  1.223,00

  0

  Rababoc Anghel,
  Rababoc Lăcrămioara

  293

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1151/2/2

  3489

  3.146,00

  0

  Rababoc Anghel,
  Rababoc Lăcrămioara

  294

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1501/1/2

  6899

  642,00

  0

  Le Duc Hoa,
  Le Duc Adriana

  295

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  594/3/1

  8161

  248,00

  0

  Moldovan Dinu-Viorel

  296

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1117/3/1

  13121

  39,00

  0

  S.C. LUXURY
  DIAMANT REAL
  ESTATE S.R.L.

  297

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1293/1/2

  16235

  334,00

  0

  Paraschiv Eugen,
  Paraschiv Nicoleta
  Carmen

  298

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1764/2/1

  26760

  23.004,00

  0

  Consiliul Local
  Ștefăneștii de Jos

  299

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1764/1/2

  165654

  62,00

  0

  Consiliul Local
  Ștefăneștii de Jos

  300

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1764/1/3

  165654

  6.532,00

  0

  Consiliul Local
  Ștefăneștii de Jos

  301

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1764/1/5

  165654

  1.167,00

  0

  Consiliul Local
  Ștefăneștii de Jos

  302

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1764/3/2

  20086

  10.585,00

  0

  Consiliul Local
  Ștefăneștii de Jos

  303

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  644/3/1

  7852

  315,00

  0

  Al Jahni Mariana,
  Al Jahni Nabil

  304

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  723/3/1

  5122

  1.672,00

  0

  S.C. METAL HOUSE
  CO S.R.L.,
  Afen Basem,
  Afen Sana

  305

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1635/1/2

  1918

  31,00

  0

  Grigore D. Maria

  306

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1156/3/1

  14452

  28,00

  0

  Rababoc Anghel,
  Rababoc Lăcrămioara

  307

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  596/2/1

  1709

  1.597,00

  0

  Galeșanu Anca
  Loredana

  308

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  800/1/2 /1

  4409

  95,00

  0

  Grigore M. Tinca

  309

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  772/1/3 /1

  4007

  102,00

  0

  Badea Cristian,
  Enache Octavian
  Cătălin,
  Dincă Daniel,
  Niță Mario Dan,
  Achimescu Luminița
  Angela,
  Leon Marian

  310

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  772/1/1 /1

  24518

  104,00

  0

  Badea Cristian,
  Enache Octavian
  Cătălin,
  Dincă Daniel,
  Niță Mario Dan,
  Achimescu Luminița
  Angela,
  Leon Marian

  311

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  929/1/1 /1

  8595

  33,00

  0

  Itzikovici Tzvi Ronen

  312

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  929/1/3/ /1

  743

  33,00

  0

  Itzikovici Tzvi Ronen

  313

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  654/1/1 /1

  11091

  42,00

  0

  Anghel Ana-Maria

  314

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  654/1/3 /1

  880

  42,00

  0

  Anghel Ana-Maria

  315

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1291/1/1 /1

  13281

  49,00

  0

  Paraschiv Eugen,
  Paraschiv Nicoleta-
  Carmen

  316

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1291/1/3 /1

  943

  50,00

  0

  Paraschiv Eugen,
  Paraschiv Nicoleta-
  Carmen

  317

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1615/1/1 /1

  13911

  66,00

  0

  Pavel Tudora,
  Grigore Maria

  318

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1615/1/3 /1

  4178

  66,00

  0

  Pavel Tudora,
  Grigore Maria

  319

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  618/1/1 /2

  20514

  652,00

  0

  S.C. BASICTIME
  S.R.L.

  320

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  88/3/1/1

  4244

  3.992,00

  0

  S.C. ATLAS
  CONSTRUCT
  INVEST S.R.L.

  321

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  88/3/2/1

  254

  223,00

  0

  S.C. ATLAS
  CONSTRUCT
  INVEST S.R.L.

  322

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  88/2/2/1

  4813

  4.517,00

  0

  S.C. ATLAS
  CONSTRUCT
  INVEST S.R.L.

  323

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  990/1/2

  334

  27,00

  0

  Ion Vasile

  324

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  609/1/2

  2055

  95,00

  0

  Ștefan Ionel Robert

  325

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  990/2/1

  2151

  1.395,00

  0

  S.C. YOURHOTELS
  S.R.L.

  326

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  990/2/2

  2151

  387,00

  0

  S.C. YOURHOTELS
  S.R.L

  327

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  977/1/1

  9600

  2.863,00

  0

  Sorica Vasile,
  Sorica Ecaterina Tinca

  328

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1013/2/1

  42282

  5.072,00

  0

  Oprescu Oana Lucia

  329

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  102/2/1

  11015

  1.557,00

  0

  Birjaru Iordan

  330

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1655/1/1

  16174

  733,00

  0

  Gheorghe M.
  Constantin

  331

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1668/1

  1000

  593,00

  0

  Vîlsan C. Ion

  332

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1725/1/1

  552

  361,00

  0

  Marin M. Gheorghe

  333

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1728/1/1

  881

  520,00

  0

  Vîlsan Elena

  334

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1658/2/1

  970

  600,00

  0

  Pavel Dumitru,
  Pavel Donciu

  335

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1660/2/1

  930

  598,00

  0

  Stanciu M. Dumitru

  336

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1836/2

  10000

  946,00

  0

  Consiliul Local
  Ștefăneștii de Jos

  337

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1841/2

  2593

  51,00

  0

  Consiliul Local
  Ștefăneștii de Jos

  338

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1841/2

  891

  596,00

  0

  Ilie Gh. Ion

  339

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1861/1

  1000

  780,00

  0

  Pavel Donciu,
  Pavel Dumitru

  340

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  88/1/1/1

  6012

  1.642,00

  0

  S.C. ATLAS
  CONSTRUCT
  INVEST S.R.L.

  341

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1035/1/1

  1177

  135,00

  0

  Constantin Marin

  342

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1603/1/1

  2022

  125,00

  0

  Nica I. Ion

  343

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1713/1/1

  634

  400,00

  0

  Mitroi Marian

  344

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  760/1/1

  716

  441,00

  0

  Radu Gheorghe,
  Radu Zoica

  345

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1659/1/1

  964

  557,00

  0

  Constantin Ioana,
  Ilie M. Gheorghe,
  Ilie Maria,
  Ilie Tudora,
  Luiceanu Dumitra,
  Medeș Olga

  346

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1286/2/1

  854

  594,00

  0

  Sava I. Vasilica

  347

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1866/1

  1000

  704,00

  0

  Ilie T. Constantin

  348

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1714/1/1

  473

  106,00

  0

  Barbu D. Constantin

  349

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1158/1/1

  672

  376,00

  0

  Costache Florin-Ion,
  Costache Valerica,
  Anghel Nicolae-
  Cătălin

  350

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  902/1/1

  1889

  1.855,00

  0

  Ilie Ion

  351

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  103/2/1

  4254

  2.689,00

  0

  Radu Traian

  352

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1094/1/2

  439

  107,00

  0

  Dumitrache D. Marian

  353

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1572/1/1

  439

  356,00

  0

  Paraschiv Eugen

  354

  Ilfov

  Stefăneștii de Jos

  1033/1/2

  878

  72,00

  0

  Sava Vasilica

  Total suprafață de expropriat: 258.931,00
  (la 09-03-2009, Anexa nr. 2 a fost completată de Alineatul (1), Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 181 din 25 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 09 martie 2009 )

  ----