ORDIN nr. 1.219/1.634/2020pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 1.219 din 22 septembrie 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.634 din 23 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 24 septembrie 2020
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției politici pentru sport din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 3.232 din 16.09.2020,
  luând în considerare prevederile art. 10 și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 6

  Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 8

  În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.


  Articolul 9

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenție și se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1.432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 19 august 2020, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Ciprian Constantin Pasailă,
  secretar general
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru


  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive


  Anexa nr. 2

  REGULAMENT
  privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării
  sporturilor individuale în aer liber


  Anexa nr. 3

  REGULAMENT
  privind condițiile necesar a fi respectate
  pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber


  Anexa nr. 4

  REGULAMENT
  privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație
  în bazinele acoperite și în aer liber din România


  Anexa nr. 5

  REGULAMENT
  privind condițiile necesar a fi respectate
  în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise


  Anexa nr. 6

  REGULAMENT
  privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților
  de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic