ORDIN nr. 86 din 20 martie 2007
pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2007  Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 15 alin. (1), ale art. 17 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006,
  în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.*) nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  __________ Notă *) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007, denumirea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, prevăzut în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  __________ Notă **) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis abonament, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de
  Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,
  Jeanina Preda
  Bucureşti, 20 martie 2007.
  Nr. 86.


  Anexă

  REGULAMENT 20/03/2007