HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 9 noiembrie 2000
pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 14 lit. i) şi ale art. 15 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de apărare împotriva incendiilor în masa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează: Notă ---------------
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  p. Ministrul apărării
  naţionale,
  Ioan Bogdan Tudoran,
  subsecretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  p. Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ştefan Pete,
  secretar de stat
  p. Ministrul
  transporturilor,
  Adrian Gheorghe Marinescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul
  lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei
  mediului,
  Romica Tomescu
  p. Ministrul
  funcţiei publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat
  Preşedintele Agenţiei
  Naţionale pentru
  Comunicaţii şi Informatica,
  Stelian Sergiu Iliescu


  Anexă

  REGULAMENT 09/11/2000