RECTIFICARE nr. 1.313 din 20 septembrie 2006
la Hotărârea Guvernului nr. 1.313/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 1 noiembrie 2006    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.313/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 9 octombrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):
    - în anexa nr. 2, la pct. 3 din Notă, în loc de: "Piesele de schimb puse pe piaţă după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele puse pe piaţă după 1 iulie 2003, sunt exceptate..." se va citi: "Piesele de schimb puse pe piaţă după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele puse pe piaţă înainte de 1 iulie 2003, sunt exceptate... ".
    -----------