HOTĂRÂRE nr. 944 din 8 septembrie 2010
privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 15 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Elementele-cadru reprezentând datele de identificare, valoarea de inventar şi bază legală a situaţiei juridice ale bunurilor imobile formate din clădiri-construcţii şi terenul aferent acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor, cu nr. M.F. 34552 şi nr. M.F. 145212, se modifică în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 8 septembrie 2010.
  Nr. 944.


  Anexa
  Datele de identificare, valoarea de inventar şi
  baza legală ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în
  administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru
  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor
  *Font 9*
  Nr. M.F. Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Ordonatorul/ Administratorul (CIF şi denumirea) Modificările efectuate la datele de identificare ale bunului/ Descrierea tehnică Modificările efectuate la valoarea de inventar raportată în lei, la data de 31 decem- -brie 2009 Modificările efectuate la baza legală
  0 1 2 3 4 5
  34552 Clădirea sediului Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Bihor, clădirea Departamentului de Sănătate Publică şi Programe şi terenul aferent Ministerul Sănătăţii 4266456/ Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor/4230398 S+P+E, cadre beton, zidărie cărămidă, şarpantă din lemn Suprafaţa totală a terenului = 1.111 mý, din care suprafaţa constru- ită = 675,35 mý 173.810.,77 Decizia nr. 917/1956 a Sfatului Popular Oradea, nr. topo 627/1 şi 628
  145212 Clădire garaj şi depozite Ministerul Sănătăţii 4266456/ Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor/4230398 P, clădire cărămidă, acoperiş ţiglă Suprafaţă constru- ită = 121,07 mý 12.335,95 Decizia nr. 917/1956 a Sfatului Popular Oradea, nr. topo 627/1 şi 628

  -------