ORDIN nr. 1.241 din 9 august 2019privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019
  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 10.346 din 9.08.2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă ghidurile pentru obstetrică-ginecologie, prevăzute în anexele nr. 1-30, după cum urmează:
  a) Ghid privind asistența nașterii în prezentația craniană - anexa nr. 1;
  b) Ghid privind asistența nașterii în prezentația pelviană - anexa nr. 2;
  c) Ghid privind nașterea înainte de termen - anexa nr. 3;
  d) Ghid privind inducerea travaliului - anexa nr. 4;
  e) Ghid privind operația cezariană - anexa nr. 5;
  f) Ghid privind sarcina multiplă - anexa nr. 6;
  g) Ghid privind placenta praevia - anexa nr. 7;
  h) Ghid privind decolarea prematură de placentă normal inserată - anexa nr. 8;
  i) Ghid privind ruptura uterină - anexa nr. 9;
  j) Ghid privind hemoragiile în postpartum - anexa nr. 10;
  k) Ghid privind lehuzia patologică - anexa nr. 11;
  l) Ghid privind hipertensiunea asociată sarcinii - anexa nr. 12;
  m) Ghid privind boala tromboembolică în sarcină și lehuzie - anexa nr. 13;
  n) Ghid privind conduita în sarcina cu incompatibilitate în sistem Rh - anexa nr. 14;
  o) Ghid privind anemia feriprivă la gravidă - anexa nr. 15;
  p) Ghid privind infecția HIV în sarcină - anexa nr. 16;
  q) Ghid privind embolia cu lichid amniotic - anexa nr. 17;
  r) Ghid privind distocia umerilor - anexa nr. 18;
  s) Ghid privind inversiunea uterină - anexa nr. 19;
  t) Ghid privind prolabarea de cordon ombilical - anexa nr. 20;
  u) Ghid privind profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie - anexa nr. 21;
  v) Ghid privind examinarea ecografică de screening pentru anomalii de sarcină în trimestrul 1 - anexa nr. 22;
  w) Ghid privind examinarea ecografică de screening pentru anomalii de sarcină în trimestrul 2 - anexa nr. 23;
  x) Ghid privind testarea prenatală noninvazivă - anexa nr. 24;
  y) Ghid privind anestezia în obstetrică - anexa nr. 25;
  z) Ghid privind sarcina ectopică - anexa nr. 26;
  aa) Ghid privind terapia menopauzei - anexa nr. 27;
  bb) Ghid privind boala trofoblastică gestațională - anexa nr. 28;
  cc) Ghid privind endometrioza - anexa nr. 29;
  dd) Ghid privind infertilitatea - anexa nr. 30.


  Articolul 2

  Pe baza ghidurilor menționate la art. 1 fiecare unitate sanitară are obligația de a elabora protocoalele terapeutice.


  Articolul 3

  Unitățile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-30*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-30 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 1-13, 16-18 și 21-23 la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 și 88 bis din 9 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat

  București, 9 august 2019.
  Nr. 1.241.
  -----