ORDIN nr. 581 din 10 decembrie 2014
privind completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014  În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), art. 41 alin. (14), art. 46, art. 47 alin. (4) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,
  secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  În anexa nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, la "Notă: Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor", după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 27, cu următorul cuprins:
  "27. Pentru contractele privind ocuparea zonei drumurilor încheiate pentru o perioadă de minimum 5 ani, cu o valoare anuală mai mare de 5.000.000 euro, inclusiv TVA, care prevăd plata semestrială în avans a tarifelor, în luna a II-a a fiecărui semestru, pentru semestrul în curs, se aplică o reducere de 10% la tarifele pentru ocuparea zonei drumului prevăzute la lit. B şi C din tabel. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării acestei reduceri vor fi rotunjite la a II-a zecimală."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
  Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat
  şi Promovarea Exporturilor,
  Alexandru Năstase,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 decembrie 2014.
  Nr. 581.
  -----