ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000
pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000  În vederea corelării unor reglementări adoptate prin ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului cu Programul de guvernare acceptat de Parlament în şedinţa din 28 decembrie 2000,
  în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenta ale Guvernului, aflate în procedura de legiferare, până la adoptarea legilor de aprobare sau de respingere de către Parlament, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
  (2) Pe perioada suspendării ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenta ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestor ordonanţe.


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 230/2000 privind organizarea şi funcţionarea fondurilor universale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 4 decembrie 2000, se abroga.


  Articolul 3

  Până la data de 31 martie 2001 Guvernul va prezenta Camerei Deputaţilor şi Senatului punctul sau de vedere asupra tuturor proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenta ale Guvernului înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent şi care, potrivit art. 60 alin. (5) din Constituţia României, îşi continua procedura în noul Parlament ales la 26 noiembrie 2000 sau care se afla în procedura de avizare la comisiile permanente.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministru pentru relaţia cu Parlamentul,
  Acsinte Gaspar


  Anexa 1
  Ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
  a căror aplicare se suspenda
  1. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 aprilie 1999
  2. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 iulie 2000, cu modificările ulterioare
  3. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000
  4. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000
  5. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000
  6. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000
  7. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în ceea ce priveşte:
  - art. II pct. 3, cu referire la art. 385^9 alin. 1 pct. 14;
  - art. II pct. 4, cu referire la art. 385^9 alin. 1 pct. 18;
  - art. II pct. 5, cu referire la art. 385^9 alin. 3;
  - art. II pct. 6, cu referire la art. 410 pct. I subpunctul 4;
  - art. II pct. 7, cu referire la art. 410 pct. I subpunctul 8;
  - art. II pct. 8-11
  8. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000
  9. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000
  10. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000
  11. Ordonanţa Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000
  12. Ordonanţa Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 3 septembrie 2000
  13. Ordonanţa Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000
  14. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000
  15. Ordonanţa Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zona de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998
  16. Ordonanţa Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000
  17. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 4 iulie 2000
  18. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000
  19. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000
  20. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000.


  Anexa 2
  Ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului a
  căror aplicare se suspenda pe o perioadă de 90 de zile
  1. Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
  ---------