HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 26 noiembrie 2014
privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Numărul maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti prevăzut în nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 92 de posturi de personal auxiliar de specialitate.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul justiţiei,
  Robert Marius Cazanciuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 26 noiembrie 2014.
  Nr. 1.063.
  -------