ORDIN nr. 946 din 12 octombrie 2000
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 22 februarie 2001  Preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,
  în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) şi b) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ale art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu modificările şi completările ulterioare,
  emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Oficiului
  Naţional de Cadastru,
  Geodezie şi Cartografie,
  Tudor Dana


  Anexă

  INSTRUCTIUNI 12/10/2000