HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 martie 2012
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 27 martie 2012  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.


  Articolul 2

  (1) Comisia se compune din 13 membri, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat.
  (2) Din comisie mai fac parte, fără drept de vot, un reprezentant al Guvernului, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente, precum şi câte un reprezentant al Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor şi al Comisiei pentru egalitate de şanse a Senatului.
  (3) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 2 secretari.
  (4) Componenţa nominală a comisiei şi a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (5) În condiţiile în care unul dintre membrii comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.
  (6) Convocarea şedinţelor comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte care îl înlocuieşte.


  Articolul 3

  (1) În interesul desfăşurării lucrărilor, comisia poate invita să participe la dezbateri specialişti şi reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai unor organizaţii neguvernamentale.
  (2) Lucrările comisiei se înregistrează şi se stenografiază.


  Articolul 4

  Comisia va elabora propunerea legislativă privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, până la data de 30 aprilie 2012.


  Articolul 5

  Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii comisiei.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 martie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 27 martie 2012.
  Nr. 6.


  Anexa
  COMPONENŢA NOMINALĂ
  a Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
  avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei
  propuneri legislative privind alegerea
  Camerei Deputaţilor şi a Senatului
  Barbu Sulfina deputat - PDL
  Staicu Dumitru Florian senator - PDL
  Zgonea Valeriu Ştefan deputat - PSD
  Sârbu Ilie senator - PSD
  Duşa Mircea deputat - PSD
  Dobre Victor Paul deputat - PNL
  Haşotti Puiu senator - PNL
  Voicu Mihai Alexandru deputat - PNL
  Cseke Attila Zoltan senator - UDMR
  Marton Arpad-Francisc deputat - UDMR
  Mihăilescu Petru Şerban senator - Progresist
  COMPONENŢA
  Biroului Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi
  Senatului pentru avizarea propunerilor legislative
  depuse şi elaborarea unei propuneri legislative
  privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
  1. Preşedinte deputat Barbu Sulfina - PDL
  2. Vicepreşedinte deputat Zgonea Valeriu Ştefan - PSD
  3. Vicepreşedinte senator Haşotti Puiu - PNL
  4. Secretar deputat Marton Arpad-Francisc - UDMR
  5. Secretar deputat Nicolicea Eugen - Progresist
  ------