DECIZIE nr. 273 din 17 martie 2017privind numirea domnului Marian Burcea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 17 martie 2017
  Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătăţii,
  în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 286 alin. (1) lit. a) şi art. 287 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Burcea se numeşte în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat, pentru un mandat de 4 ani.


  Articolul 2

  La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 140/2016 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2016, îşi încetează aplicabilitatea.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc


  Bucureşti, 17 martie 2017.
  Nr. 273.
  ----