HOTĂRÂRE nr. 1.510 din 18 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 20 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Normele metodologice prevăzute la art. 1 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2003.
  Nr. 1.510.

  NORMA 18/12/2003