ORDIN nr. 1.507 din 25 iulie 2016
privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.308 din 17 iunie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, prevăzută în anexă.


  Articolul 2

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, anularea, modificarea şi casarea actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional se operează în SUMAL.


  Articolul 3

  (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.306/2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 13 ianuarie 2006;
  b) art. 3 din Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, subcapitolul 7.2 - "Aprobarea, modificarea şi casarea actelor de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării" din Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării îşi încetează aplicabilitatea. Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────


  Articolul 4

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Bucureşti, 25 iulie 2016.
  Nr. 1.507

  Anexă

  PROCEDURA 25/07/2016