ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 august 2007  Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, şi al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare pentru Serviciile
  Comunitare de Utilităţi Publice,
  Marian Cristinel Bîgiu
  Bucureşti, 9 iulie 2007.
  Nr. 109.


  Anexă

  NORMA 09/07/2007