ORDIN nr. 1.485 din 2 decembrie 1999
pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999  Ministrul finanţelor,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Informaţiile privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice), prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se publică pe serverul Ministerului Finanţelor, pentru a fi accesibile prin reţeaua Internet.


  Articolul 2

  Informaţiile sunt culese din documentele depuse de plătitori la unităţile Ministerului Finanţelor şi aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare.


  Articolul 3

  Selecţia informaţiilor se face pe baza codului fiscal pentru agenţii economici, respectiv pe baza codului fiscal sau a denumirii în cazul instituţiilor publice.


  Articolul 4

  Direcţia generală legislaţie contabila şi Direcţia generală de tehnologia informatiei financiare vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1
  1. Informaţii privind agenţii economici:
  Codul fiscal
  Denumirea
  Adresa
  Codul poştal
  Telefon
  Fax
  Numărul de înmatriculare la registrul comerţului
  Actul de autorizare
  Forma de proprietate
  Starea curenta (înregistrare, încetare temporară a activităţii, lichidare, divizare, fuziune, radiere etc.) şi data producerii evenimentului
  Calitatea de plătitor de impozite şi taxe, data ultimei declaraţii privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
  Indicatorii din bilanţul anual depus:
  Indicatori din BILANŢ:
  TOTAL ACTIV, din care:
  - Active imobilizate - TOTAL:
  - Active circulante - TOTAL, din care:
  - Stocuri (materiale, producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse finite, mărfuri etc.);
  - Disponibilitati băneşti;
  - Clienţi şi conturi asimilate;
  - Furnizori debitori;
  - Alte creanţe;
  - Conturi de regularizare şi asimilate - TOTAL;
  - Prime pentru rambursarea obligaţiunilor;
  TOTAL PASIV, din care:
  - Capitaluri proprii - TOTAL, din care:
  - Capital social, din care:
  - Capital social subscris şi vărsat;
  - Patrimoniul regiei;
  - Patrimoniul public;
  - Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli;
  - Datorii - TOTAL;
  - Conturi de regularizare şi asimilate - TOTAL;
  Indicatori din CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI:
  - Cifra de afaceri;
  - Venituri totale;
  - Cheltuieli totale;
  - Profitul brut al exerciţiului;
  - Pierderea bruta a exerciţiului;
  - Profitul net al exerciţiului;
  - Pierderea neta a exerciţiului;
  Indicatori din DATE INFORMATIVE:
  - Număr mediu de salariaţi;
  Alte informaţii:
  - Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN.
  2. Informaţii privind instituţiile publice:
  Codul fiscal
  Denumirea
  Adresa
  Codul poştal
  Telefon
  Fax
  Actul normativ de înfiinţare
  ----------