ORDIN nr. 23 din 19 ianuarie 2009
pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2009
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2009  În temeiul:
  - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
  - pct. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;
  - art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi
  Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul I 2009, începând cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi pct. 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 350 lei.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Marian Sârbu
  Bucureşti, 19 ianuarie 2009.
  Nr. 23.
  ------