ORDIN nr. 1.249 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.249 din 2 noiembrie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 903 din 31 octombrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 5.621 din 2 noiembrie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.909 din 31 octombrie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 19, 20 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „19

  W13743001

  J01CF04

  OXACILLINUM

  OXACILINA ARENA 500 mg

  CAPS.

  500 mg

  ARENA GROUP - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.

  P-RF

  10

  0.468216

  0.571608

  0.071392

  20

  W07274001

  J01CF04

  OXACILLINUM

  OXACILINA 500 mg

  CAPS.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 BLIST. X 10 CAPS.

  P-RF

  10

  0.468216

  0.571608

  0.206392

  21

  W43092001

  J01CF04

  OXACILLINUM

  OXACILINA SANDOZ 500 mg

  CAPS.

  500 mg

  SANDOZ - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.

  P-RF

  10

  0.468216

  0.571608

  0.158392“
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 107, 147, 154 și 155 se abrogă.3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 450 se introduc șase noi poziții, pozițiile 451, 452, 453, 454, 455 și 456, cu următorul cuprins:

  „451

  W12910001

  J01CF04

  OXACILLINUM

  OXACILINA FORTE 500 mg

  CAPS.

  500 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.

  P-RF

  20

  0.413000

  0.558500

  0.000000

  452

  W12910002

  J01CF04

  OXACILLINUM

  OXACILINA FORTE 500 mg

  CAPS.

  500 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 BLIST. PVC/AL CU 10 CAPSULE (AMBALAJ DE UZ SPITALICESC)

  P-RF/S

  500

  0.390180

  0.476340

  0.000000

  453

  W12910003

  J01CF04

  OXACILLINUM

  OXACILINA FORTE 500 mg

  CAPS.

  500 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.

  PRF

  10

  0.468216

  0.571608

  0.178392

  454

  W62619001

  J02AC02

  ITRACONAZOLUM

  ITRACONAZOL FARMEX 100 mg

  CAPS.

  100 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 3 BLIST. PVCA/AL X 5 CAPS.

  PRF

  15

  1.586666

  2.144666

  0.000000

  455

  W61017005

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  78.279285

  86.687142

  0.000000

  456

  W56038001

  J05AB01

  ACICLOVIRUM

  ACICLOVIR FARMEX 200 mg

  CAPS.

  200 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.

  P-RF

  20

  0.636000

  0.859800

  0.211200“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 34 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 31, 128 și 427 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 522 se introduce o nouă poziție, poziția 523, cu următorul cuprins:

  „523

  W53654002

  L02BA01

  TAMOXIFENUM

  TAMOXIFEN SANDOZ 10 mg

  COMPR. FILM.

  10 mg

  HEXAL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.

  P-RF/S

  100

  0.245200

  0.331600

  0.188700“
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, poziția 28 se abrogă.8. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 145, 148, 150, 151 și 152 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „145

  W58316001

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOTREXAT EBEWE 10 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml

  EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KG

  AUSTRIA

  CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 0,75 ML SOL. INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJ.

  PR

  1

  47.310000

  61.880000

  0.000000

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  148

  W58316007

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOTREXAT EBEWE 10 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml

  EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KG

  AUSTRIA

  CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1,5 ML SOL. INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJ.

  PR

  1

  63.030000

  79.700000

  0.000000

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  150

  W53758006

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOJECT
  50 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  50 mg/ml

  MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE

  GERMANIA

  CUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,20 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOL

  P-RF

  1

  42.876000

  56.076000

  13.944000

  151

  W53758022

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOJECT 50 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  50 mg/ml

  MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE

  GERMANIA

  CUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0.30 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOL

  P-RF

  1

  59.220000

  74.880000

  0.000000

  152

  W53758021

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOJECT 50 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  50 mg/ml

  MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE

  GERMANIA

  CUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,50 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOL

  P-RF

  1

  87.540000

  110.680000

  0.000000“
  9. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 36, 286, 287, 288, 289, 291 și 292 se abrogă.10. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 292 se introduc două noi poziții, pozițiile 293 și 294, cu următorul cuprins:

  „293

  W61017005

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  78.279285

  86.687142

  0.000000

  294

  W56038001

  J05AB01

  ACICLOVIRUM

  ACICLOVIR FARMEX 200 mg

  CAPS.

  200 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.

  P-RF

  20

  0.636000

  0.859800

  0.211200“
  11. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziția 19 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 118 se introduce o nouă poziție, poziția 119, cu următorul cuprins:

  „119

  W61017005

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  78.279285

  86.687142

  0.000000“
  13. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 105 se introduce o nouă poziție, poziția 106, cu următorul cuprins:

  „106

  W61017005

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  78.279285

  86.687142

  0.000000“
  14. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 199 se introduc trei noi poziții, pozițiile 200, 201 și 202, cu următorul cuprins:

  „200

  W62619001

  J02AC02

  ITRACONAZOLUM

  ITRACONAZOL FARMEX 100 mg

  CAPS.

  100 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 3 BLIST. PVCA/AL X 5 CAPS.

  PRF

  15

  1.586666

  2.144666

  0.000000

  201

  W61017005

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  78.279285

  86.687142

  0.000000

  202

  W56038001

  J05AB01

  ACICLOVIRUM

  ACICLOVIR FARMEX 200 mg

  CAPS.

  200 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.

  P-RF

  20

  0.636000

  0.859800

  0.211200“
  15. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 25 se introduce o nouă poziție, poziția 26, cu următorul cuprins:

  „26

  W61017005

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  78.279285

  86.687142

  0.000000“
  16. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 153 se introduc două noi poziții, pozițiile 154 și 155, cu următorul cuprins:

  „154

  W61017005

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  78.279285

  86.687142

  0.000000

  155

  W56038001

  J05AB01

  ACICLOVIRUM

  ACICLOVIR FARMEX 200 mg

  CAPS.

  200 mg

  FARMEX COMPANY S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.

  P-RF

  20

  0.636000

  0.859800

  0.211200“
  17. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 134 se introduc două noi poziții, pozițiile 135 și 136, cu următorul cuprins:


  „135

  W61017005

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  78.279285

  86.687142

  0.000000

  136

  W56038001

  J05AB01

  ACICLOVIRUM

  ACICLOVIR FARMEX 200 mg

  CAPS.

  200 mg

  FARMEX COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.

  P-RF

  20

  0.636000

  0.859800

  0.211200“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2016.

  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi

  ----