ORDIN nr. 1.584 din 30 octombrie 2012
privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 noiembrie 2012  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12. lit. b) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementările specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., gestionarilor de infrastructură feroviară care gestionează secţiile neinteroperabile, precum şi tuturor operatorilor de transport feroviar din România.


  Articolul 3

  Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., gestionarii de infrastructură feroviară care gestionează secţiile neinteroperabile, precum şi operatorii de transport feroviar din România vor asigura instruirea întregului personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trenurilor, privind aplicarea prevederilor Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române*), precum şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.221/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române**) îşi încetează aplicabilitatea.
  -------- Notă *) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a terenurilor pe reţeaua căilor ferate române nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă **) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.221/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a terenurilor pe reţeaua căilor ferate române nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 octombrie 2012.
  Nr. 1.584.


  Anexa
  REGLEMENTĂRI SPECIFICE
  de numerotare a trenurilor pe reţeaua
  căilor ferate române

  Capitolul I Reguli generale


  Secţiunea 1 Reguli generale privind sistemul de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române


  Articolul 1

  (1) Sistemul de numerotare a trenurilor asigură în principal:
  a) identificarea numerică a trenurilor internaţionale şi interne de călători şi de marfă pe întregul parcurs;
  b) înlesnirea informării călătorilor pentru traficul de călători şi facilitarea gestionării electronice centralizate a traficului de călători şi marfă;
  c) informarea prin structura sa analitică a personalului de cale ferată asupra caracteristicilor trenurilor;
  d) posibilitatea prelucrării electronice a datelor, furnizând un criteriu precis de identificare în toate domeniile de activitate feroviară (circulaţie, rezervări de locuri, statistici etc.).
  (2) Numărul analitic de tren este format din maximum 5 cifre.
  (3) Fiecărui tren i se atribuie un număr stabilit prin graficul de circulaţie al trenurilor.
  (4) Pentru trenurile neprevăzute în graficul de circulaţie al trenurilor numerele se atribuie prin dispoziţia de punere în circulaţie.


  Articolul 2

  (1) Regula generală în numerotarea trenurilor este:
  a) în sensul de la Bucureşti, număr fără soţ;
  b) în sensul spre Bucureşti, număr cu soţ.
  În anumite cazuri, numerele trenurilor pot fi precedate sau urmate de un indicativ sau o denumire.
  (2) Trenurile de călători şi de marfă circulă pe întreaga rută cu un singur număr.
  (3) Pe secţiile de circulaţie pe care numărul trenului nu corespunde cu sensul de circulaţie în vigoare la C.F.R., la numărul trenului se adaugă după acesta cifra "1" pentru sensul impar sau cifra "2" pentru sensul par. Între numărul trenului şi cifra care indică sensul pe reţeaua C.F.R. (1 sau 2) se introduce "-" (linie).


  Secţiunea a 2-a Reguli generale privind numerotarea trenurilor internaţionale conform fişelor UIC nr. 419-1, 419-2


  Articolul 3

  (1) Fişele UIC nr. 419-1, 419-2 definesc principiile şi condiţiile de aplicare ale unui sistem analitic de numerotare a trenurilor internaţionale de călători şi marfă.
  (2) Numerotarea trenurilor internaţionale se va adapta în permanenţă, în conformitate cu modificările fişelor UIC 419-1, 419-2.


  Articolul 4

  Caracteristicile numerelor trenurilor internaţionale:
  a) Numărul analitic de tren este format din maximum 5 cifre.
  b) Semnificaţia cifrelor din cadrul numărului unui tren internaţional de călători este următoarea:
  - cifra unităţilor arată sensul de mers;
  - cifra zecilor arată relaţia de mers;
  - cifra sutelor arată categoria trenului;
  - cifra miilor arată categoria trenului şi caracterul permanent sau nu al trenului;
  - cifra zecilor de mii arată caracterul permanent sau nu al trenului.
  c) Semnificaţia cifrelor din cadrul numărului unui tren internaţional de marfă:
  - cifra unităţilor arată sensul de mers;
  - cifra zecilor arată o specificare suplimentară la relaţia principală de trafic;
  - cifra sutelor arată relaţia principală de trafic;
  - cifra miilor arată categoria trenului;
  - cifra zecilor de mii este cifra 4.


  Articolul 5

  (1) Pentru trenurile internaţionale de călători şi de marfă numărul se atribuie în cadrul Conferinţelor de coordonare şi armonizare a traseelor trenurilor internaţionale de călători şi marfă ale Forum Train Europe - FTE. Excepţie fac trenurile internaţionale de călători şi marfă în traficul de frontieră limitrof, pentru care se pot stabili de comun acord cu căile ferate din ţările vecine şi alte criterii de numerotare.
  (2) Trenurile internaţionale de marfă primesc numere de la 40.000 la 49.999, conform fişei UIC 419-2, numerele rămase disponibile afectându-se trenurilor de marfă din traficul intern.


  Capitolul II Numerotarea trenurilor de călători şi marfă în trafic intern


  Secţiunea 1 Numerotarea trenurilor de călători în trafic intern


  Articolul 6

  (1) Numerele ce indică zonele de circulaţie pe baza cărora se atribuie numerele trenurilor de călători în trafic intern sunt:
  a) Zona 2 - Braşov-Curtici, prin Făgăraş;
  b) Zona 3 - Bucureşti-Episcopia Bihor, prin Sighişoara şi Cluj-Napoca;
  c) Zona 4 - Braşov-Satu Mare, prin Siculeni şi Baia Mare;
  d) Zona 5 - Ploieşti Sud-Vicşani, prin Bacău;
  e) Zona 6 - Făurei-Iaşi, prin Tecuci;
  f) Zona 7 - Bucureşti-Galaţi, prin Urziceni;
  g) Zona 8 - Bucureşti-Constanţa;
  h) Zona 9 - Bucureşti-Timişoara Nord, prin Roşiori Nord.
  (2) Secţiile de circulaţie adiacente fiecărei zone de circulaţie se stabilesc de Serviciul mersuri de tren, din cadrul Direcţiei trafic.


  Articolul 7

  (1) Trenurile de călători în trafic intern primesc numere pereche pe relaţia dus-întors în funcţie de ultima zonă de circulaţie parcursă în sensul fără soţ. În principiu perechile de trenuri sunt caracterizate prin numere consecutive. Toate trenurile care circulă pe aceeaşi relaţie, începând cu ora 0.00, primesc numere în ordine crescătoare.
  (2) Trenurile de călători garnituri goale, care circulă între staţia de îndrumare sau sosire a trenului şi staţia de formare şi pregătire tehnico-sanitară, se numerotează cu numărul trenului precedat de litera "G".
  (3) Numărul trenului compus numai din locomotive izolate de călători va fi precedat de litera "L".


  Secţiunea a 2-a Numerotarea trenurilor de marfă în trafic intern


  Articolul 8

  (1) Numerele alocate trenurilor de marfă indică:
  a) operatorul de transport feroviar;
  b) tipul trenului (trenuri de containere, trenuri navete, trenuri locale, trenuri convoaie, trenuri de serviciu etc.);
  c) circulaţia acestora pe una sau mai multe sucursale regionale de cale ferată.
  (2) Toate trenurile de marfă care circulă pe aceeaşi relaţie, începând cu ora 0.00, primesc numere consecutive în ordine crescătoare.
  (3) Numărul trenului compus numai din locomotive izolate de marfă va fi precedat de litera "L".
  (4) Numărul trenurilor de serviciu va fi precedat de litera "S".


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 9

  Gamele de numere pentru trenurile de călători şi marfă se stabilesc în funcţie de rangul acestora de către CFR pentru fiecare plan de mers. În acest sens, în funcţie de cerinţele de exploatare se vor actualiza plajele de numere, iar modul de repartizare al acestora va fi cuprins în dispoziţia de punere în aplicare a planului de mers.


  Articolul 10

  Stabilirea numerelor trenurilor se face astfel:
  a) Serviciul mersuri de tren din cadrul Direcţiei trafic pentru toate trenurile de călători de rang II - Inter City, III - Inter Regio şi IV - Regio, pentru trenurile de marfă în trafic internaţional şi în trafic intern interregional şi pentru trenurile de serviciu în trafic interregional;
  b) diviziile trafic din cadrul sucursalelor CNCF "CFR"- S.A. pentru trenurile de marfă în trafic regional şi trenurile de serviciu în trafic regional, pe baza plajelor de numere puse la dispoziţie de către Direcţia trafic - Serviciul mersuri de tren.


  Articolul 11

  Din plaja de numere primită şi rămasă neutilizată la elaborarea planului de mers, diviziile trafic din cadrul sucursalelor CNCF "CFR" - S.A. repartizează regulatoarelor de circulaţie plajele de numere necesare trenurilor suplimentare care vor circula pe raza regulatorului de circulaţie.
  -------