ORDIN nr. 26 din 12 ianuarie 2007
pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2007
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007  În temeiul:
  - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de cresa;
  - art. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;
  - art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul I 2007, începând cu luna februarie valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor art. 6.1. şi 6.3. din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 310 lei.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 12 ianuarie 2007.
  Nr. 26.
  -------