HOTĂRÂRE nr. 842 din 28 august 2001
pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, semnat la Kuwait la 25 octombrie 1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Acordul de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, semnat la Kuwait la 25 octombrie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu

  ACORD 25/10/1999