HOTĂRÂRE nr. 734 din 5 octombrie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș- Cluj-Oradea»", precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, cu suma totală de 156 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente Cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“ (FC).(2) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată - respectiv construcție - situat pe terenul supus exproprierii prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, aflat la poziția nr. 48 din anexa nr. 2, cu corespondent la nr. crt. 6 din anexa la prezenta hotărâre, iar anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 se completează în mod corespunzător.(3) Suma prevăzută la alin. (1), în care se include și suma necesară justei despăgubiri pentru imobilul care face obiectul exproprierii potrivit alin. (2), este aferentă despăgubirii, în condițiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, respectiv nr. crt. 40, 41, 43, 46-49, 51, 214, 223, 624 și 926, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2016, se modifică în sensul actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 4

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Ninel Cercel,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 5 octombrie 2017.
  Nr. 734.

  ANEXĂ

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie
  coridorul de expropriere al lucrării de utilitate
  publică de interes național "Secțiunea 2A
  Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul
  localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din
  județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul
  Cluj din cadrul obiectivului de investiții
  «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»", proprietarii sau
  deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

  Nr.
  crt

  Nr.
  crt.
  din
  Hotă-
  rârea
  Guver
  nului
  nr.
  67/
  2016

  Județ

  Locali-
  tate

  Nume și prenume
  proprietar

  Categoria de folosință

  Tarla

  Parcela

  Nr.
  cadastral

  Suprafața
  totală
  (mp)

  Suprafața
  de
  expropriat
  (mp)

  Valoarea
  de
  despăgubire
  conform
  Legii nr.
  255/2010
  (lei)

  1

  40

  Mureș

  Bogata

  Comuna Bogata

  Curți construcții intravilan

  16

   

   

  438,00

  359,00

  1.400,10

  C1 (locuință) S = 20 mp

  30.952,38

  2

  41

  Mureș

  Bogata

  Doda Ioan

  Intravilan arabil

  16

  1215

   

  381,00

  287,00

  1.119,30

  Curți construcții intravilan

  16

  1216,
  1217/1

   

  531,00

  367,00

  1.431,30

  C1 (locuință) S = 66 mp,
  C2 (anexă) = 12 mp

  130.000,00

  3

  43

  Mureș

  Bogata

  Comuna Bogata

  Curți construcții intravilan

   

   

   

  3,00

  3,00

  11,70

  C1 (bazin captare apă)
  S = 3 mp

   

  819,00

  4

  46

  Mureș

  Bogata

  Horvath I. Irina

  Curți construcții intravilan

  16

  383

   

  772,00

  131,00

  1.820,00

  5

  47

  Mureș

  Bogata

  Lakatos Cornelia

  Intravilan arabil

  16

   

  362

  103,00

  103,00

  401,70

  Intravilan fâneață

  51,00

  51,00

  198,90

  Curți construcții intravilan

  366,00

  366,00

  1.427,40

  Lakatos Cornelia,
  Lorenzo Asnicar

  C1 (locuință) S = 86 mp

  133.095,24

  6

  48

  Mureș

  Bogata

  Mursa Ioan Viorel

  Curți construcții intravilan

   

   

   

  473,00

  473,00

  1.844,70

  C1 (locuință) S = 55 mp

   

   

   

  55,00

  55,00

  85.119,05

  7

  49

  Mureș

  Bogata

  S.C. DISTRIGAZ-NORD
  - S.A. Târgu Mureș

  Curți construcții intravilan

  16

   

  nr. topo
  321/1

  176,00

  176,00

  686,40

  C1 (locuință) S = 93 mp

  35.982,14

  Intravilan arabil

  175,00

  175,00

  682,50

  8

  51

  Mureș

  Bogata

  Mihaltean Gh. Elena,
  Mihaltean Elena
  Silvia

  Curți construcții intravilan

   

   

  157

  1.039,00

  420,00

  1.638,00

  C1 (locuință) S = 80 mp,
  C2 (anexă) S = 6 mp

  123.809,52

  9

  214

  Mureș

  Chețani

  Naghi Alexandru,
  Gergely Ileana

  Arabil extravilan

  74

  2412/1/1/3

   

  1.000,00

  394,00

  472,80

  Casa pompe S = 6 mp

   

  6,00

   

  1.794,00

  10

  223

  Mureș

  Chețani

  S.C. MRB

  Curți construcții intravilan

   

   

   

  1.216,00

  714,00

  3.898,44

  C1 (sediu firmă + spațiu de
  locuit) S = 202 mp

   

   

   

   

   

  331.760,00

  C2 (anexă) S = 16 mp

   

   

   

   

  0,00

  0,00

  11

  624

  Mureș

  Cuci

  Marian I. Ioan,
  Marian Aurel

  Intravilan arabil

  45

  264/2/B

   

  3.800,00

  1.283,00

  7.005,18

  Construcție C1 (magazie
  cereale) = 169 mp

   

  169,00

  30.758,00

  12

  926

  Mureș

  Iernut

  Kiss L. Margareta

  Curți construcții extravilan

  19

  2558

  50871

  900,00

  708,00

  7.434,00

  C1 - casă S = 126 mp;
  C2 - anexă S = 28 mp,
  C3 - anexă S = 23 mp

   

   

  229.320,00

  ----