ORDONANTA nr. 13 din 24 ianuarie 2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "c) a comis fapte care sunt contrare scopurilor şi principiilor enunţate în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite."
  2. La articolul 22, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) şi (3^2) cu următorul cuprins:
  "(3^1) Solicitantul statutului de refugiat, cazat în centrele prevăzute la alin. (3), beneficiază gratuit de masa în natura, în următoarele condiţii:
  a) în limita a 3.645 calorii pentru solicitantul statutului de refugiat, major ori minor în vârsta de peste un an;
  b) în limita a 4.505 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat, însărcinată între lunile a V-a şi a IX-a inclusiv sau care a născut şi nu alapteaza copilul, pentru o perioadă de 12 luni de la naştere;
  c) în limita a 4.800 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat care a născut şi alapteaza copilul în vârsta de până la un an;
  d) în limita a 1.190 calorii pentru fiecare copil în vârsta de 0-6 luni care se afla împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi ai statutului de refugiat;
  e) în limita a 1.650 calorii pentru fiecare copil în vârsta de 6-12 luni care se afla împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi ai statutului de refugiat.
  (3^2 ) Persoanelor prevăzute la alin. (3^1) nu li se aplică dispoziţiile art. 13 alin. (2) referitoare la sumele cuvenite pentru masa."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ────────────────────────