HOTĂRÂRE nr. 258 din 15 mai 2013
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 21 mai 2013  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 15 mai 2013.
  Nr. 258.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne
  pentru care se actualizează valorile de inventar
  *Font 9*
   
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată
  152264 8.19.01 68-01 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie Cod unic de identificare (CUI) 18268520 Şoseaua Olteniţei nr. 390A, sectorul 4, Bucureşti 12.262.510,28 lei
  153864 8.19.01 68-02 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie Cod unic de identificare (CUI) 18268520 Bulevardul N. Grigorescu nr. 12A, sectorul 3, Bucureşti 771.912,88 lei

  ----