HOTĂRÂRE nr. 387 din 22 septembrie 2005 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
(actualizată până la data de 13 februarie 2007*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 387 din 22 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 635 din 28 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007.
  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
  având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicată,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de ordine interioara al instanţelor judecătorești, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătorești, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecator dr. Dan Lupascu
  Bucureşti, 22 septembrie 2005.
  Nr. 387.


  Anexă

  REGULAMENT 22/09/2005