HOTĂRÂRE nr. 297 din 11 aprilie 2012
privind modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Valoarea de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe se modifică, potrivit anexei nr. 1.
  2. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului rezultat ca urmare a punerii în funcţiune a unor investiţii, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
  3. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului rezultat ca urmare a măsurătorilor cadastrale ale imobilului cu nr. MFP 97055 şi alipirii acestuia la imobilul cu nr. MFP 97030, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul II

  Serviciul de Informaţii Externe împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul III

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Directorul Serviciului
  de Informaţii Externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi
  Bucureşti, 11 aprilie 2012.
  Nr. 297.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor a căror valoare de inventar se modifică
  *Font 9*

  ┌────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐
  │ │ │ │ │ Anul │ │
  │ Nr. │ Codul de │ │ Datele de identificare │dobândirii/│ Valoarea de │
  │ M.F.P. │clasificare│ Denumirea ├─────────────────────────┤ dării în │ inventar │
  │ │ │ │ Adresa │ folosinţă │ (lei) │
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 92 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1995 │ 28.132.579,74│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 93 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1994 │ 3.414.451,45│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96971 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1999 │ 13.592.646,04│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96976 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Ilfov │ 1992 │ 1.827.009,25│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96979 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 2.600.354,23│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96980 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 1.035.789,47│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96981 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 608.324,17│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96982 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 1.008.878,42│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96983 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 857.434,51│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96984 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 857.434,51│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96985 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 857.434,51│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96987 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 3.577.894,72│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96988 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 6.443.207,40│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96989 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Constanţa │ 1966 │ 3.572.420,32│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96990 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Prahova │ 1981 │ 1.391.900,22│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96991 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Braşov │ 1995 │ 2.390.976,70│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96992 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Ilfov │ 1940 │ 67.005,55│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96997 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1969 │ 348.631,67│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96998 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1996 │ 803.627,09│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 96999 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1986 │ 138.840,97│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97000 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1992 │ 334.271,50│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97001 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1986 │ 119.755,86│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97002 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Ilfov │ 1986 │ 172.254,39│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97003 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1977 │ 1.290.565,08│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97006 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1972 │ 7.202.676,95│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97007 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1972 │ 1.760.314,29│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97008 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1977 │ 1.172.300,71│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97009 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1977 │ 64.586,01│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97010 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1977 │ 1.177.708,93│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97012 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1980 │ 4.274.216,78│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97017 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1985 │ 101.159,01│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97019 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1996 │ 267.948,02│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97020 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Ilfov │ 1967 │ 846.769,96│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97022 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Ilfov │ 1973 │ 3.218.916,17│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97023 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Ilfov │ 1966 │ 7.940.611,22│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97024 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Ilfov │ 1966 │ 5.396.361,49│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97029 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1999 │ 1.782.614,62│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97031 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1951 │ 12.685,19│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97032 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1945 │ 5.074.344,60│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97033 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Ilfov │ 1951 │ 162.727,19│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97034 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Călăraşi │ 1998 │ 3.023.825,44│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97036 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Constanţa │ 1994 │ 2.625.016,86│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97037 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Braşov │ 1995 │ 3.109.894,23│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97038 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Ilfov │ 1999 │ 48.155,58│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97039 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1970 │ 3.501.518,77│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97040 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1940 │ 652.133,74│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97041 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1970 │ 19.507.442,88│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97042 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Ilfov │ 1986 │ 43.454,46│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97043 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1954 │ 1.304.874,26│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97044 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1971 │ 6.701.541,15│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97045 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1961 │ 2.367.130,91│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97046 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1966 │ 1.793.449,78│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97047 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1941 │ 1.707.685,32│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97048 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1936 │ 3.929.336,24│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97049 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1942 │ 3.402.260,31│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97050 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Ilfov │ 1938 │ 2.701.379,49│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97051 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Ilfov │ 1966 │ 4.759.448,92│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97052 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Ilfov │ 1940 │ 3.966.613,86│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97053 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1988 │ 1.702.269,11│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97054 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Prahova │ 1969 │ 359.410,22│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97056 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1998 │ 582.756,87│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 97057 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1994 │ 11.751.570,28│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 106592 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Prahova │ 1981 │ 305.889,66│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 120852 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Tulcea │ 2001 │ 37.299,25│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 147514 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Constanţa │ 1972 │ 2.332.354,79│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 147515 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Constanţa │ 1983 │ 1.249.949,25│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 147516 │ 8.19.01│TEREN │Judeţul Constanţa │ 1972 │ 2.593.354,86│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 150156 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 1996 │ 2.631.167,02│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 150157 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 1996 │ 548.396,38│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 151891 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 2005 │ 24.745.537,46│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 151892 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 2005 │ 10.381.622,06│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 151893 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 2005 │ 10.481.059,19│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 151894 │ 8.19.01│CLĂDIRE │Municipiul Bucureşti │ 2005 │ 7.899.499,79│
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │ 152712 │ 8.19.01│TEREN │Municipiul Bucureşti │ 2006 │ 93.133.561,16│
  └────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se introduce în inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului, ca urmare a punerii în funcţiune a
  unor investiţii
  *Font 9*

  ┌────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐
  │ │ │ │ │ Anul │ │
  │ Nr. │ Codul de │ │ Datele de identificare │dobândirii/│ Valoarea de │
  │ M.F.P. │clasificare│ Denumirea ├─────────────────────────┤ dării în │ inventar │
  │ │ │ │ Adresa │ folosinţă │ (lei) │
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
  │- se va │ │ │ │ │ │
  │atribui-│ 8.19.01│CLĂDIRE │Judeţul Călăraşi │ 2011 │ 3.839.640,48│
  └────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘


  Anexa 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se introduce în inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului, ca urmare a măsurătorilor cadastrale
  ale imobilului cu nr. MFP 97055 şi alipirii acestuia la imobilul
  cu nr. MFP 97030
  *Font 9*

  ┌────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐
  │ │ │ │ │ Anul │ │
  │ Nr. │ Codul de │ │ Datele de identificare │dobândirii/│ Valoarea de │
  │ M.F.P. │clasificare│ Denumirea ├─────────────┬───────────┤ dării în │ inventar │
  │ │ │ │Descrierea │ │ folosinţă │ (lei) │
  │ │ │ │ tehnică │ Adresa │ │ │
  │ │ │ │(pe scurt) │ │ │ │
  ├────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
  │- se va │ │ │S = 22.332 mp│Municipiul │ │ │
  │atribui-│ 8.19.01│teren │ │Bucureşti │ 2012 │ 7.127.137,36│
  └────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘

  ________