LEGE nr. 58 din 1 aprilie 2009
pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 7 aprilie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează la data depunerii jurământului de către noul primar şi, respectiv, de preşedintele consiliului judeţean."
  2. La alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "(2) Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri:".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 1 aprilie 2009.
  Nr. 58.
  --------