DECRET nr. 931 din 23 decembrie 2003
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2004  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,
  la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 379 din 11 decembrie 2003,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul UNIC

  Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Bucureşti, 23 decembrie 2003.
  Nr. 931.
  --------