HOTĂRÂRE nr. 92 din 15 februarie 1996 (*actualizată*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
(actualizată până la data de 20 decembrie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 februarie 1996. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 479 din 12 august 1998; HOTĂRÂREA nr. 2.185 din 30 noiembrie 2004.
  În temeiul art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  p. Ministru de stat, ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Dorel Mustatea,
  secretar de stat
  p. Ministrul comerţului,
  Ion Pargaru,
  secretar de stat
  p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Emil Iota Ghizari


  Anexă

  NORMA 15/02/1996