ORDIN nr. 1.040 din 8 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.931 din 8.09.2017 al Serviciului medicină de urgență,
  având în vedere: – prevederile art. 100 alin. (5) și (6) și art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Adresa Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“ nr. A7363 din 23.11.2016, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 73.597 din 28.11.2016 și Avizul Colectivului de lucru al AP-PMSC nr. 8.413 din 9.02.2017;– Adresa Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia Mare nr. 14.029 din 22.06.2016, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 11.417 din 23.02.2017 și Avizul Colectivului de lucru al AP-PMSC nr. 20.523 din 19.04.2017,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 și 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 20, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
  m) materiale pentru proceduri de extracție sonde de stimulare/defibrilare:(i) materiale pentru extracție manuală de sondă (teci telescopice de polipropilenă, dispozitiv pentru rotirea tecilor);(ii) materiale pentru extracție mecanică de sondă (teci cu rotație mecanică pentru extragerea sondelor de stimulare);(iii) materiale pentru extracție laser de sondă (teci cu disecție laser pentru extracție sondă, dispozitiv pentru rotire teci laser);(iv) materiale abord femural pentru extracție de sondă (dispozitiv pentru recuperarea corpilor intravasculari cu o buclă - snare, dispozitiv pentru recuperarea corpilor intravasculari cu două bucle - needle eye snare);(v) alte materiale conexe (stilete metalice simple, locking stylet - stilet cu mecanism de fixare);(vi) materiale pentru rezolvarea complicațiilor (trusă pericardiocenteză - ac Tuohy, ghid metalic, dilatator, cateter pig-tail, balon ocluziv pentru sângerare la nivelul venei cave superioare).
  2. La articolul 24, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctul 8 și punctul 9, cu următorul cuprins: 8. Spitalului Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila»;9. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare care derulează acțiunile prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 8 septembrie 2017.
  Nr. 1.040.
  ----