ORDIN nr. 947 din 22 august 2017privind abrogarea lit. c) a art. 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 25 august 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.118 din 16.08.2017 al Centrului de resurse umane în sănătate publică,
  având în vedere prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Litera c) a articolului 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori a examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 2

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și unitățile sanitare publice cu paturi vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 22 august 2017.
  Nr. 947.
  -----