ORDIN nr. 323 din 18 aprilie 2011 (*actualizat*)
privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
(actualizat până la data de 21 mai 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011; ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011; ORDINUL nr. 1.426 din 28 decembrie 2012; ORDINUL nr. 424 din 29 martie 2013; ORDINUL nr. 660 din 15 mai 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.258/2011 al Direcţiei asistenţă medicală,
  având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Clasificarea pe baza metodologiei prevăzute la art. 1 este utilizată pentru stabilirea protocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, pentru planificarea dezvoltării reţelei spitaliceşti în concordanţă cu necesităţile populaţiei, pentru elaborarea propunerilor de modelare a finanţării spitalelor, pe nivele de competenţă şi performanţă, şi pentru planificarea achiziţiilor de aparatură medicală.


  Articolul 3

  Se aprobă criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 18 aprilie 2011.
  Nr. 323.


  Anexa 1

  METODOLOGIE 18/04/2011


  Anexa 2

  CRITERII 18/04/2011