ORDIN nr. 44 din 18 ianuarie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 12 februarie 2018
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, după cum urmează:
  a) unitatea administrativ-teritorială Baru - sectoarele cadastrale nr. 105 și 106;
  b) unitatea administrativ-teritorială Peștișu Mic - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 25, 26, 33, 42, 48, 50, 84 și 85;
  c) unitatea administrativ-teritorială Sălașu de Sus - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 16, 17, 18, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42 și 55;
  d) unitatea administrativ-teritorială Sarmisegetusa - sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 43, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 și 72;
  e) unitatea administrativ-teritorială Teliucu Inferior - sectoarele cadastrale nr. 12, 14, 16, 33, 35, 45, 47, 49, 50, 51 și 71;
  f) unitatea administrativ-teritorială Turdaș - sectoarele cadastrale nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 și 35.


  Articolul 2

  Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu

  București, 18 ianuarie 2018.
  Nr. 44.

  Anexa nr. 1


  Anexa nr. 2


  Anexa nr. 3


  Anexa nr. 4


  Anexa nr. 5


  Anexa nr. 6

  -----