LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 26 august 2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 28 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢĂ
  pentru prorogarea unor termene şi completarea art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale"
  2. Articolul unic devine articolul 1.
  3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 2, cu următorul cuprins:
  "Art. 2. - La articolul 35 din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  «(4) În situaţia în care, în perioada prevăzută la alin. (3), s-a constatat, de către inspectorii sociali, nerespectarea de către furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente pentru serviciile sociale pentru care deţine certificatul de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, sau acordarea serviciilor sociale în condiţii care ar putea conduce la încălcarea drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia încetează de drept, în baza propunerii de retragere a acreditării întocmite de inspectorii sociali.»"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 1 aprilie 2015.
  Nr. 66.
  -----