ORDIN nr. 192 din 13 iunie 2001
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile minime de igiena pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 19 iulie 2001  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
  în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2001,
  vazand Referatul de aprobare nr. 140.761 din 30 mai 2001, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara cu privire la condiţiile minime de igiena pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, instituţiile centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării lui.
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu


  Anexa 1
  NORMA SANITARĂ VETERINARA
  cu privire la condiţiile minime de igiena pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit

  Capitolul 1 Prevederi generale


  Articolul 1

  Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte condiţiile de igiena pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit.


  Capitolul 2 Condiţiile minime de igiena aplicate produselor din pescuit la bordul vaselor de pescuit


  Articolul 2

  Spaţiile sau containerele de pe vas, folosite pentru depozitarea produselor din pescuit, se construiesc astfel încât să permită igienizarea şi scurgerea apei, evitandu-se rămânerea în contact cu produsele din pescuit.
  Spaţiile sau containerele pentru depozitarea produselor din pescuit nu trebuie să conţină obiecte sau produse ce pot transmite caracteristici anormale produselor din pescuit.


  Articolul 3

  În timpul folosirii spaţiile sau containerele pentru depozitarea produselor din pescuit trebuie să fie curate şi, în special, sa nu existe posibilitatea contaminarii cu combustibil utilizat pentru propulsarea vasului sau cu apa murdara de pe fundul vasului.


  Articolul 4

  Produsele din pescuit aduse la bord vor fi protejate de contaminare, de efectele soarelui sau de alte surse de căldură.
  Atunci când sunt spalate apa folosită pentru spalare va fi apa potabilă corespunzătoare, la parametrii precizati în reglementările sanitare veterinare în vigoare, sau apa marina curata, astfel încât sa nu fie modificată calitatea sau integritatea produsului.


  Articolul 5

  Manipularea şi depozitarea produselor din pescuit se efectuează cu evitarea lovirilor. Se permite utilizarea instrumentelor ascutite pentru mutarea peştelui mare sau a peştelui care ar putea rani manipulatorul, cu condiţia ca la aceste produse carnea sa nu fie modificată.


  Articolul 6

  Produsele din pescuit, altele decât cele ţinute în stare vie, sunt supuse racirii cat mai rapid după prindere.
  În cazul vaselor în care racirea nu este posibila, produsele din pescuit nu se vor păstra la bord mai mult de 8 ore.


  Articolul 7

  Gheaţa folosită pentru răcire trebuie să fie din apa potabilă sau din apa de mare curata. Gheaţa se depozitează în spaţii curate care să nu permită contaminarea.


  Articolul 8

  După descărcarea produselor din pescuit spaţiile şi containerele de depozitare, precum şi echipamentul se igienizeaza cu apa potabilă sau cu apa de mare curata.


  Articolul 9

  Decapitarea şi/sau eviscerarea peştelui la bordul vaselor se realizează în condiţii de igiena, iar produsele se spala imediat cu apa potabilă sau cu apa de mare curata. Viscerele şi părţile necomestibile se depozitează separat de produsele destinate consumului uman. Ficatul şi icrele destinate consumului uman se refrigereaza sau se congeleaza.


  Articolul 10

  Ustensilele folosite la decapitarea, eviscerarea şi îndepărtarea inotatoarelor, precum şi containerele de depozitare vor fi confectionate din materiale rezistente la coroziune, netede, uşor de curatat şi dezinfectat.


  Articolul 11

  Personalul care manipuleaza produsele din pescuit va menţine un standard înalt de curăţenie atât personală, cat şi a echipamentului.


  Capitolul 3 Condiţii suplimentare de igiena aplicate vaselor de pescuit construite şi echipate pentru păstrarea la bord a produselor din pescuit în condiţii optime mai mult de 24 de ore


  Articolul 12

  Vasele de pescuit construite şi echipate pentru păstrarea la bord a produselor din pescuit în condiţii optime mai mult de 24 de ore vor fi prevăzute cu cala şi vor fi dotate cu tancuri sau containere pentru depozitarea produselor din pescuit refrigerate sau congelate la temperaturile prevăzute de legislaţia veterinara în vigoare.


  Articolul 13

  Cala de depozitare este separată de sala maşinilor sau de cabinele echipajului pentru evitarea contaminarii produselor din pescuit şi este prevăzută cu scurgere pentru apa.


  Articolul 14

  Suprafaţa interioară a tancurilor sau a containerelor va fi neteda, uşor de spălat şi de dezinfectat.


  Articolul 15

  Containerele şi tancurile folosite la depozitarea produselor din pescuit sunt prevăzute cu scurgeri pentru apa provenită din topirea ghetii.


  Articolul 16

  Puntile de lucru, tancurile, containerele şi echipamentul se curata ori de câte ori este necesar. Curatarea se realizează cu apa potabilă sau cu apa de mare curata. Ori de câte ori este necesar se executa dezinsectia şi deratizarea.


  Articolul 17

  Substantele pentru igienizare, dezinfectantele, insecticidele şi toate substantele potenţial toxice se păstrează în spaţii special amenajate, ţinute sub cheie. Utilizarea substanţelor se face fără a exista riscul contaminarii produselor din pescuit.


  Articolul 18

  Congelarea la bord a produselor din pescuit se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul folosirii congelarii în saramura aceasta nu trebuie să fie o sursa de contaminare a peştelui.


  Articolul 19

  Vasele echipate pentru racirea produselor din pescuit în apa de mare racita cu gheaţa (CSW) sau refrigerata prin mijloace mecanice (RSW) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
  a) tancurile să fie echipate cu conducte de aductie şi de scurgere a apei de mare şi să fie prevăzute cu instalaţii pentru obţinerea unei temperaturi uniforme în tot spaţiul;
  a) tancurile să fie echipate cu conducte de aductie şi de scurgere a apei de mare şi să fie prevăzute cu instalaţii pentru obţinerea unei temperaturi uniforme în tot spaţiul;
  c) operarea tancului sau a containerului să asigure amestecul peştelui cu apa de mare şi o rata de răcire care să ajungă la 3°C după cel mult 6 ore de la încărcare şi la 0°C după cel mult 16 ore;
  d) după fiecare descărcare tancurile, containerele şi sistemele de circulare să fie golite complet şi să fie curatate cu apa potabilă sau cu apa de mare curata;
  e) pe termogramele de înregistrare a temperaturii să se înscrie data şi numărul containerului. Termogramele se pun la dispoziţie autorităţilor de control competente ori de câte ori sunt solicitate.


  Articolul 20

  Autoritatea competenţa are obligaţia sa ţină la zi, pentru control, lista cuprinzând vasele echipate conform art. 19, cu excepţia vaselor echipate cu containere detasabile care nu sunt implicate în conservarea peştelui în apa de mare racita.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 21

  Proprietarii de vase sau reprezentanţii lor au obligaţia sa supună personalul care manipuleaza produsele din pescuit controlului medical conform prevederilor legale în vigoare, în vederea evitării contaminarii produselor din pescuit. În acest sens proprietarii de vase sau reprezentanţii acestora iau toate măsurile necesare în vederea interzicerii manipulării produselor din pescuit de către persoane suspecte de imbolnavire.
  ──────────────────