HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 ianuarie 2020privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condițiile legii.


  Articolul 2

  Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 28 ianuarie 2020.
  Nr. 86.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării,
  conform Raportului de evaluare a bunurilor imobile de natura construcții și teren
  aflate în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria

  Ordonator principal: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - CUI 13633330
  Administrator: Spitalul General Căi Ferate Simeria
  Cod fiscal: 4375160

  Nr. crt.

  Nr. MF

  Codul de clasificație, conform anexei nr. 3 la Precizările privind înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

  Datele de identificare ale imobilului

  Valoarea de inventar (veche) (lei)

  Valoarea de inventar reevaluată (lei)

  Descrierea tehnică

  Adresa

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1.

  37811

  8.25.01

  teren

  Teren aferent policlinică, spital și anexe, S teren = 3.371 mp, C.F. nr. 62767

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  219.115

  223.308

  2.

  37812

  8.25.01

  clădire spital + policlinică

  Sc = 1.077 mp Clădire policlinică: S + P + E Clădire spital: S + P + 3E C.F. nr. 62767

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  4.597.076

  4.827.396

  3.

  37813

  8.28.08

  clădire garaj

  Corp garaje, compus din: garaje ambulanțe, cameră sterilizare, cameră șoferi și magazie Sc = 125 mp, C.F. nr. 62767

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  30.938

  128.738

  4.

  37814

  8.28.13

  stație clorinare

  Stație clorinare compusă din cameră clorinare și magazie Sc = 21 mp, C.F. nr. 62767

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  6.150

  22.972

  5.

  37815

  8.28.13

  magazie grup electrogen

  Clădire compusă din camera generatoare, Sc = 17 mp, C.F. nr. 62767

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  7.069

  6.841

  6.

  37816

  8.28.13

  depozit combustibil

  Depozit carburanți Sc = 15 mp, C.F. nr. 62767

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  1.317

  918

  7.

  37817

  8.28.13

  depozit carburanți

  Centrală termică compusă din camera centrală și magazie, Sc = 75 mp, C.F. nr. 62767

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  41.210

  61.501

  8.

  37818

  8.29.08

  teren

  Teren clădire administrativă și garaj, S teren = 393 mp, C.F. nr. 62768

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  25.545

  26.034

  9.

  37819

  8.29.08

  clădire administrativă

  Clădire administrativă, Sc = 194 mp, C.F. nr. 62768

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  215.904

  191.518

  10.

  37820

  8.28.08

  garaj

  Clădire tip parter Sc = 31 mp, C.F. nr. 62768

  Jud. Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26

  4.695

  4.353

  11.

  37821

  8.25.01

  teren

  Teren aferent clădire dispensar medical, stație CF Simeria, S teren = 833 mp, C.F. nr. 62771

  Județul Hunedoara, Simeria, Str. Victoriei nr. 3

  54.145

  55.181

  12.

  37822

  8.25.07

  clădire Dispensar medical stație CF Simeria

  Clădire dispensar medical stație CF Simeria S + P + 1E, Sc = 113 mp, C.F. nr. 62771

  Județul Hunedoara, Simeria, Str. Victoriei nr. 3

  193.536

  117.062

  13.

  37823

  8.25.07

  teren

  Teren aferent clădire fizioterapie S teren = 146 mp, C.F. nr. 62769
  Teren aferent depozit de carburanți S teren = 102 mp, C.F. nr. 62770

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 3

  16.120

  16.429

  14.

  37824

  8.25.07

  clădire fizioterapie + depozit carburanți

  Clădire fizioterapie S + P + 2E Sc = 146 mp, C.F. nr. 62769
  Clădire depozit carburanți Sc = 69 mp, C.F. nr. 62770

  Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 3

  273.961

  220.941

  15.

  37825

  8.25.01

  teren

  Teren aferent clădire dispensar medical CF Deva, S teren = 291 mp, C.F. nr. 63484

  Județul Hunedoara, Deva, str. Gh. Barițiu nr. 9

  38.412

  41.308

  16.

  37826

  8.25.07

  clădire Dispensar medical CF Deva

  Clădire dispensar medical CF Deva
  S + P + E, Sc = 280 mp, C.F. nr. 63484

  Județul Hunedoara, Deva, str. Gh. Barițiu nr. 9

  196.014

  118.545

  17.

  37827

  8.25.01

  teren

  Teren aferent dispensar medical stație CF Petroșani S teren = 167 mp, C.F. nr. 64065

  Județul Hunedoara, municipiul Petroșani, str. Titu Maiorescu nr. 2A

  7.348

  7.902

  18.

  37828

  8.25.07

  Clădire Dispensar medical stație CF Petroșani

  Clădire dispensar medical stație CF Petroșani S + P + 1E, Sc = 111 mp, C.F. nr. 64065

  Județul Hunedoara, municipiul Petroșani, str. Titu Maiorescu nr. 2A

  135.078

  108.940

  ----