ORDIN nr. 1.297 din 30 august 2017pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 12 septembrie 2017
  În temeiul prevederilor art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc

  București, 30 august 2017.
  Nr. 1.297.

  ANEXĂ

  NORME
  privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național