HOTĂRÂRE nr. 405 din 19 mai 2000
privind aprobarea cheltuielilor de organizare a celei de-a treia reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare - Centrul Regional SECI pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 25-27 mai 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 mai 2000  În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 7 din Legea nr. 37/1990 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă cheltuielile de organizare a celei de-a treia reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare Centrul Regional SECI pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 25-27 mai 2000.


  Articolul 2

  Cheltuielile aferente acţiunii prevăzute la art. 1, în suma totală de 135.591.000 lei, se asigura în proporţie de 50% din bugetul Ministerului de Interne, cap. 55.01 "Ordine publică şi siguranţa naţionala", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", şi, respectiv, de 50% din bugetul Ministerului Finanţelor - Direcţia Generală a Vamilor, cap. 72.01 "Alte acţiuni", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".


  Articolul 3

  Utilizarea sumelor pentru desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -------