ORDIN nr. 1.732/1.005/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.732 din 14 noiembrie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.005 din 12 noiembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019
  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 567/2019 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.615 din 12.11.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 456 și 554 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  456

  W61528001

  J05AR02

  ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM **

  KIVEXA 600 mg/300 mg

  COMPR. FILM.

  600 mg/ 300 mg

  VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC-PVDC/AL)

  PR

  30

  20,740000

  24,132799

  27,189867

  …..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  554

  W65115001

  J05AR02

  ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM **

  KIVEXA 600 mg/300 mg

  COMPR. FILM.

  600 mg/ 300 mg

  VIIV HEALTHCARE BV

  OLANDA

  CUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE)

  PR

  30

  20,740000

  24,132799

  27,189867
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 661 și 662 se abrogă.3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 659 se introduc două noi poziții, pozițiile 660 și 661, cu următorul cuprins:

  660

  W59709001

  L01AD02

  LOMUSTINUM 4)

  CECENU

  CAPS.

  40 mg

  C.N. UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 FLACON X 20 CAPSULE

  PR

  20

  112,373000

  124,394000

  0,000000

  661

  W66277001

  M05BA03

  ACIDUM PAMIDRONICUM **

  PAMIFOS-30

  PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. PERF.

  30 mg

  C.N. UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CE CONȚINE 2 FLAC. CU PULB. PT. SOL. PERF. + 2 FIOLE CU SOLVENT

  PRF

  2

  144,210000

  176,050000

  0,000000
  4. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 185 se introduc două noi poziții, pozițiile 186 și 187, cu următorul cuprins:

  186

  W62289009

  A10BH03

  SAXAGLIPTIN **

  ONGLYZA

  COMPR. FILM.

  5 mg

  ASTRAZENECA AB

  SUEDIA

  CUTIE CU BLISTER AL/AL PERFORAT 30 X 1 COMPR. FILM.

  P-RF

  30

  4,893666

  5,974333

  0,000000

  187

  W62286004

  A10BX09

  DAPAGLIFLOZINUM **

  FORXIGA 10 mg

  COMPR. FILM.

  10 mg

  ASTRAZENECA AB

  SUEDIA

  CUTIE CU BLIST. DIN ALU/ALU X 30 X 1 COMPR. FILM. (UNITATE DOZATĂ)

  PRF

  30

  5,544000

  6,768000

  0,000000
  5. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.6: „Osteogeneza imperfecta“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:

  3

  W66277001

  M05BA03

  ACIDUM PAMIDRONICUM

  PAMIFOS-30

  PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. PERF.

  30 mg

  C.N. UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CE CONȚINE 2 FLAC. CU PULB. PT. SOL. PERF. + 2 FIOLE CU SOLVENT

  PRF

  2

  144,210000

  176,050000

  0,000000


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 15 noiembrie 2019.

  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea

  -----