HOTĂRÂRE nr. 387 din 22 septembrie 2005 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
(actualizată la data de 29 mai 2015*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ----------
  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
  având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător dr. Dan Lupaşcu
  Bucureşti, 22 septembrie 2005.
  Nr. 387.

  Anexă

  REGULAMENT 22/09/2005