ORDIN nr. 1.270 din 6 mai 2008
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 19 mai 2008  Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.
  p. Ministrul justiţiei,
  Katalin Barbara Kibedi,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 mai 2008.
  Nr. 1.270.


  Anexă

  REGULAMENT 06/05/2008