LEGE nr. 221 din 11 noiembrie 2010
pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, numită în continuare Convenţie, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, intrată în vigoare la data de 3 mai 2008.


  Articolul 2

  În temeiul art. 33 din Convenţie, se desemnează Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap în calitate de autoritate centrală de coordonare privind implementarea Convenţiei.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 11 noiembrie 2010.
  Nr. 221.

  CONVENTIE 26/09/2007